Ruszają pracownicze plany kapitałowe (PPK)

01.07.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Od dziś oficjalnie pierwsze przedsiębiorstwa mogą zapisywać się do programu PPK. W pierwszej kolejności obowiązek ten spoczywa na firmach zatrudniających co najmniej 250 pracowników

PPK będą wprowadzane stopniowo, w zależności od wielkości zatrudnienia w danej firmie. W pierwszej kolejności obowiązek utworzenia PPK mają firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Na podpisanie umowy o zarządzanie z wybraną instytucją finansową mają czas do 25 października.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Przeczytaj także: 5 kroków dla pracodawców do zawarcia umowy o PPK

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego czy Polskiego Funduszu, a także ankiety „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że PPK dla swoich pracowników utworzy ponad 70% dużych podmiotów. W pierwszej kolejności ma to być to ponad 4 tys. firm, które zatrudniają łącznie ponad 3 mln osób. Pozostałe 30% firm skorzysta z możliwości uniknięcia obowiązku tworzenia PPK, oferując pracownikom PPE (muszą one obejmować przynajmniej 25% pracowników, za których pracodawca odprowadza składkę w wysokości 3,5% wynagrodzenia). Zdaniem Bartosza Marczuka, wiceprezesa PFR odpowiadającego za pracownicze plany kapitałowe, ostatecznie w PPK do 2021 r. ma się znaleźć ok. 5,5 mln pracowników.
 

PPK w pigułce


Przypomnijmy, Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. System jest tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo (Fundusz Pracy).


Pracodawca zapisuje automatycznie do programu wszystkich swoich pracowników, którzy ukończyli 18. i nie ukończyli 55. roku życia, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.

Środki gromadzone w ramach PPK będą pochodziły z trzech źródeł:
  • z wpłat pracowników – standardowo 2% wynagrodzenia brutto (osoby, których wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia mogą odprowadzać składkę mniejszą) oraz dodatkowo – maksymalnie 2% wynagrodzenia,
  • z wpłat pracodawców – standardowo 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, z możliwością zwiększenia wpłaty nawet do 4% (poziom wpłaty dodatkowej może być zróżnicowany, np. ze względu na staż zatrudnienia w danej firmie),
  • oraz dopłat państwowych (finansowanych z Funduszu Pracy) w wysokości 250 zł na początek i co roku 240 zł.
 
Gromadzone środki wpłacane będą do tzw. funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez wybrane instytucje finansowe. Ich aktywa są lokowane w różne instrumenty finansowe, przy czym im bliżej do emerytury (czyli daty docelowej), tym większą rolę będą odgrywać instrumenty o niższym ryzyku (czyli głównie obligacje). Zarządzające nimi instytucje będą mogły pobierać wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości maksymalnie 0,5% w skali roku (dodatkowo maksymalnie 0,1% za wynik).

Proces wypłat zgromadzonych oszczędności rozpoczyna się po ukończeniu 60. roku życia. Z podatku od zysków kapitałowych zwolniona jest wypłata 75% środków w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej), a pozostałej części – jednorazowo. Możliwe są też wypłaty środków wcześniej w wyjątkowych sytuacjach.
 

Przeczytaj więcej: Informacje dla pracowników

 

Wybór instytucji finansowej


ZAMÓW KONSULTACJĘ i spersonalizowany raport dotyczący wyboru instytucji zarządzającej PPK. Kompleksowo analizujemy oferty wszystkich instytucji zarządzających. Zwracamy uwagę na wszystkie najważniejsze aspekty, w tym na: doświadczenie, efektywność zarządzania kapitałem, kadrę zarządzającą, pomoc w obsłudze programu czy koszty.
 

Jak wybrać PPK. Doradztwo przy wyborze PPK.


Z punktu widzenia pracownika PPK są praktycznie bezobsługowe. To na pracodawcy spoczywa większość obowiązków, w tym wyliczanie i odprowadzanie składek oraz wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzała środkami. Przy wyborze dostawcy PPK, muszą kierować się określonymi kryteriami, takimi jak np. wysokość opłat, efektywność w zarządzaniu, dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu funduszami czy warunki umowy o zarządzanie.

Firmy mogą wybrać instytucję finansową jedynie spośród podmiotów wpisanych do ewidencji PPK. Oferty instytucji oferujących PPK są opublikowane na portalu PPK (mojeppk.pl). Obecnie do ewidencji wpisanych jest 19 firm, na portalu dostępne są oferty 18 z nich (w tym samego PFR TFI, które jest instytucją wyznaczoną).
 
Przebrnięcie przez oferty i wybór najlepszej instytucji nie jest prostym zadaniem. Firmy prześcigają się w ofertach. Oferują pomoc we wdrożeniu PPK w firmie, szkolenia dla pracowników, specjalne aplikacje do obsługi PPK, chwaląc się doświadczeniem w prowadzeniu PPE. Obniżają mocno opłaty za zarządzanie, uzależniając ich wysokość od pozostałego okresu oszczędzania, a nawet rezygnując na kilka miesięcy z ich pobierania. Niektóre instytucje oferują także dodatkowe różne bonusy, jak np. zniżki dla pracowników na zakup ubezpieczeń czy innych produktów inwestycyjnych.
 
Przeczytaj także: PPK – jak wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała naszymi pieniędzmi?
 
Jednak, biorąc pod uwagę ich minimalny wpływ na poziom oszczędności, te atrakcyjnie wyglądające promocje nie powinny mieć decydującego wpływu na wybór instytucji. Na koniec największe znaczenie ma jakość, doświadczenie instytucji w zarządzaniu oraz samo podejście do inwestowania. Mimo że ustawa o PPK dość precyzyjnie ustala, jak powinny być inwestowane nasze środki, różnice w podejściu będą spore. Z tego powodu rozbieżności wyników poszczególnych funduszy mogą być znaczące.

https://www.analizy.pl/jak-wybrac-ppk/

Pod powyższym linkiem możesz zamówić konsultację i spersonalizowany raport dotyczący wyboru instytucji zarządzającej PPK. Kompleksowo analizujemy oferty wszystkich instytucji zarządzających. Zwracamy uwagę na wszystkie najważniejsze aspekty, w tym na: doświadczenie, efektywność zarządzania kapitałem, kadrę zarządzającą, pomoc w obsłudze programu czy koszty.

/az

TAGI:

PPK

zobacz także

↑ na górę