Mniej obligacji korporacyjnych w portfelach OFE

29.01.2019 | Anna Zalewska
Źródło: Zenzen / Shutterstock.com
Na koniec 2018 r. w obligacjach korporacyjnych OFE zgromadziły zaledwie 7,2 mld zł, najmniej od 2011 roku. Rośnie natomiast zainteresowanie listami zastawnymi

Papiery nieskarbowe w portfelach OFE

Od 4 lat udział papierów dłużnych nieskarbowych nie przekracza 10% aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE). Na koniec 2018 roku wyniósł on 8,6%. Jednak z roku na rok w zagregowanym portfelu dłużnym spada znaczenie obligacji wyemitowanych przez przedsiębiorstwa (czyli firmy i banki) – w 2018 roku zbliżyło się już do 50%, podczas gdy jeszcze 3 lata temu ich udział przekraczał 70%.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Jednocześnie sukcesywnie rośnie zaangażowanie w listy zastawne banków hipotecznych, które – dzięki dobremu zabezpieczeniu – są uznawane za bezpieczniejsze nawet od papierów skarbowych. W ciągu 4 lat wartość ulokowanych w nich środków potroiła się do 3,1 mld zł na koniec 2018 roku (stanowią już blisko ¼ portfela dłużnego OFE). Powodzeniem cieszą się także papiery BGK, traktowane jako pewnego rodzaju substytut papierów skarbowych (2,6 mld zł) oraz obligacje komunalne (0,7 mld zł).

Wracając do obligacji przedsiębiorstw, z naszych wyliczeń wynika, że w 2018 roku z portfeli OFE ubyło obligacji wyemitowanych przez firmy i banki o łącznej wartości 1,2 mld zł (do 7,2 mld zł na koniec grudnia).

Najmocniej spadło zaangażowanie w obligacje firm, czyli z wyłączeniem banków – o -0,8 mld zł do 3,3 mld zł na koniec 2018 roku. Lista emitentów spadła z blisko 50  do niecałych 30. Z portfeli OFE zniknęły m.in. obligacje Multimedia Polska, Amrest Holdings SE, PGE, Eurocashu czy Magellana. Istotnie spadło zaangażowanie w obligacje Globe Trade Centre (-0,1 mld zł) oraz PZU.  Spadła także wartość obligacji GetBacku, które są w portfelach dwóch OFE – z 63 do 9 mln zł na koniec 2018 roku.

Jednocześnie OFE zwiększyły zaangażowanie w papiery zaledwie nieco ponad 10 spółek, w tym w Enei (do 228 mln zł), LC Corp (do 134 mln zł) oraz Echo Investment (do 155 mln zł).
 
Największymi emitentami wśród przedsiębiorstw pozostają PKN Orlen (520 mln zł) oraz Cyfrowy Polsat (517 mln zł). Do pierwszej trójki awansowała natomiast wspomniana Enea (517 mln zł0.

Zaangażowanie OFE w obligacje banków zmniejszyło się natomiast o -0,4 mld zł, wynika z naszych wyliczeń. Za spadek zaangażowania odpowiadają głównie inwestycje w papiery Europejskiego Banku Inwestycyjnego (spadek o -0,2 mld zł), które mimo to wciąż odgrywają bardzo ważną rolę w portfelach OFE (1,6 mld zł) oraz papiery Deutsche Banku. Z polskich banków najmocniej spadło zaangażowanie w obligacje  w obligacje Getin Noble Bank oraz Banku Millennium. Jednocześnie wzrosło natomiast zaangażowanie w obligacje mBanku – o 253 mln zł do 578 mln zł.
 
Zdaniem Emila Szwedy z portalu Obligacje.pl o spadku zaangażowania w obligacje korporacyjne mogła decydować rzecz tak trywialna, jak brak nowych dużych emisji organizowanych przez największych emitentów. - W ub.r. wykupione obligacje BZ WBK Faktor i Multimediów spowodowały spadek zaangażowania OFE w papiery korporacyjne o prawie 0,5 mld zł, a w 2017 r. prawie cały spadek wartości obligacji firm w portfelach OFE wynikał z wykupienia papierów przez PGNiG (OFE miały w nich 0,9 mld zł). Trudno oczekiwać zwiększenia zaangażowania OFE w obligacje firm, jeśli na rynku po prostu nie mają czego kupować - uważa Emil Szweda.

/az

TAGI:

OFEportfele OFEwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę