Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Te fundusze będą tańsze

02.01.2019 | Katarzyna Czupa
Źródło: Jirsak / Shutterstock.com
Do ustawowego limitu 3,5% opłaty stałej musi dostosować się co szósty fundusz otwarty. Obniżka obejmuje przede wszystkim fundusze akcji polskich

Od 1 stycznia br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące maksymalnych stawek opłaty stałej za zarządzanie FIO i SFIO.  Zgodnie z nowymi przepisami, w tym roku koszt zarządzania nie może przewyższać 3,5%. W kolejnych latach będzie dalej obniżany – w 2022 r. maksymalny poziom opłat wyniesie 2%.
 
Jeśli chodzi o tegoroczne zmiany, do nowych przepisów musi dostosować się co szósty fundusz detaliczny z oferty krajowych TFI. Większość z nich już to zrobiła. Zmiany dotknęły przede wszystkim produktów akcyjnych, głównie tych inwestujących na GPW – ich średnia opłata stała za zarządzanie (przed zmianami) to 3,4%. Jak dostąd ustawowy limit kosztów stałych przekraczało ponad 50 funduszy (60% wszystkich produktów), a w przypadku 40 z nich opłaty wynosiły 4,0%. Najdroższe były fundusze skupiające się na małych i średnich spółkach – stawki opłat ponad 80% z nich przewyższały 3,5%.
 

Obniżka dotknęła również część funduszy akcji zagranicznych – spadku kosztów doświadczył co trzeci z nich. Niższe stawki obowiązują między innymi wszystkie trzy rozwiązania inwestujące w Turcji (deklarowana opłata stała wynosiła jak dotąd 4%), blisko połowę funduszy akcji europejskich rynków wschodzących i co czwarty fundusz akcji globalnych rynków rozwiniętych.
 
Niższych opłat za zarządzanie spodziewać powinna się także część inwestorów lokujących kapitał w fundusze mieszane polskie. Co siódmy z nich obniżył stawki opłat deklarowanych za zarządzanie, w tym połowa funduszy aktywnej alokacji i co trzeci zrównoważony.
 
Do nowych regulacji muszą się dostosować niektóre TFI oferujące fundusze surowcowe oraz absolutnej stopy zwrotu. Jeśli chodzi o pierwszy segment, opłatę za zarządzanie musi obniżyć co trzeci fundusz – tańsze będą Investor Gold Otwarty (Investor SFIO), QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO), Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) i Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy). Zmiany wprowadzi także co piąty fundusz absolutnej stopy zwrotu o strategii uniwersalnej.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Warto dodać, że klienci skorzystają z obniżki opłat, gdy pozostałe koszty i dotychczasowa struktura opłat nie ulegnie zmianie. Możliwy jest scenariusz, że niektóre koszty, które do tej pory wchodziły w skład opłaty za zarządzanie, zostaną wydzielone i faktyczna obniżka będzie niższa.

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

koszty i opłaty, promocje

zobacz także

↑ na górę