Wyniki funduszy inwestycyjnych (sierpień 2018)

04.09.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Sierpień był trudnym miesiącem dla funduszy inwestycyjnych. Blisko dwie trzecie z nich poniosło stratę

Szczególnie dotkliwa była pierwsza połowa miesiąca. Uwaga inwestorów zwrócona była w głównej mierze na eskalacji konfliktu handlowego pomiędzy USA i Chinami (czy w mniejszym stopniu z Meksykiem i Kanadą), a także na kryzysie inflacyjnym w Argentynie. Dodatkowo krach na tureckiej giełdzie i deprecjacja liry znacząco ciążyły na kondycji całego regionu (do którego wciąż zaliczana jest również Polska), negatywnie wpływając na nastroje rynkowe. Druga połowa miesiąca na wielu rynkach przyniosła odbicie, choć nie wszystkie zdołały nadrobić wcześniejsze straty. W tych warunkach najlepiej wypadł rynek amerykański, którego główny indeks S&P 500 zyskał +3,0%. Nieźle radziły sobie także duże spółki na naszej giełdzie, których indeks WIG20 wzrósł o +1,6%. Indeks MSCI AC World zyskał w sierpniu +0,6%.

Dziesiątkę najlepszych inwestycji w sierpniu zdominowały fundusze inwestujące choćby część aktywów na rynku amerykańskim. Najwyższą stopę zwrotu osiągnął Esaliens Okazji Rynkowych (+9,9%), który od początku roku zyskał już +28,0%. Średni wynik w grupie funduszy akcji amerykańskich wyniósł +3,5% (+8,3% od początku roku). Największe straty ponieśli natomiast inwestorzy posiadający jednostki funduszy inwestujących na rynku tureckim – średnio -24%%, a licząc od początku roku prawie -46%. W sierpniu nie najlepiej radziły sobie także fundusze inwestujące na rynkach Ameryki Łacińskiej (kryzys w Argentynie) oraz na rynku surowców. Złoto traciło na wartości piąty miesiąc z rzędu, do czego przyczynił się m.in. aprecjonujący dolar czy wzrost amerykańskich krótkoterminowych stóp procentowych.

Nieco lepiej wypadł krajowy rynek, który po słabej pierwszej połowie miesiąca odrobił część poniesionych strat. Najlepiej radziły sobie największe spółki zgrupowane w indeksie WIG20, zasilone kapitałem głównie zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Dobrej formy nie podzieliły jednak mniejsze spółki, indeksy mWIG40 i sWIG80 zakończyły sierpień pod kreską (odpowiednio -2,6% oraz -3,7%). Na blisko 100 funduszy akcji polskich zysk wypracował tylko co czwarty, a średni wynik funduszy o uniwersalnej strategii wyniósł -0,4%, podczas gdy funduszy akcji małych i średnich spółek -2,2%. Licząc od początku roku wyniki są jeszcze słabsze, w kilkunastu przypadkach straty są już dwucyfrowe. Najlepiej w tym roku wypadają fundusze z Investors TFI, które wyróżniają się tym, że więcej aktywów od konkurentów lokują na rynkach zagranicznych (w tym w spółki amerykańskie).

W sierpniu nie najlepiej wypadły fundusze dłużne. Straty poniosły głównie te inwestujące w dług rynków wschodzących, w tym największą UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) -7,7%. Na krajowym podwórku, choć indeks obligacji skarbowych IROS nieznacznie zyskał (+0,21%), wiele funduszy także zakończyło miesiąc pod kreską. Fundusze lokujące środki w obligacje korporacyjne oraz te skupiające się na papierach emitowanych przez Skarb Państwa straciły średnio odpowiednio -0,1% oraz -0,2%. Natomiast średnia stopa zwrotu produktów o strategii uniwersalnej wyniosła -0,3%. Wśród funduszy otwartych najlepiej wypadł AGRO Obligacji (AGRO FIO), którego jednostka zyskała +0,53% (+2,6% od początku roku). Po przeciwnej stronie, z najwyższą miesięczną stratą (-2,4%) znalazł się UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO).


W sierpniu mieliśmy do czynienia z rzadką sytuacją, kiedy ujemne wyniki osiągnęła spora grupa funduszy gotówkowych (ok. 60% z nich). Podobnie jak w maju, punktem zapalnym była Turcja, której problemy tylko się powiększyły, rozlewając się na cały koszyk rynków wschodzących, poszkodowany już wcześniej przez umacniającego się dolara. Nie mogło to ominąć również Polski. Średni wynik funduszy pieniężnych wyniósł -0,1%. Szczególnie ucierpiały te o bardziej agresywnym profilu, o wysokim ryzyku stopy procentowej na tle grupy oraz z ekspozycją zagraniczną. Powyżej -0,5% straciły Novo Gotówkowy (Novo FIO), Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) oraz UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO).  

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze akcji polskich uniwersalnefundusze dłużnefundusze dłużne polskie korporacyjnefundusze dłużne polskie papiery skarbowefundusze złotarynek akcjiwyniki inwestycyjne

Popularne


zobacz także

↑ na górę