W funduszach Quercus TFI nie ma już papierów GetBack

16.04.2018 | Zespół Analiz Online
Zarząd Quercus TFI poinformował, że został poproszony przez zarząd GetBack S.A. o zmianę terminu wykupu obligacji o wartości nominalnej 10 mln zł, których pierwotny termin zapadalności upływał 13 kwietnia br. na dzień 18 kwietnia br. i wyraził na to zgodę.
 
Jak czytamy w komunikacie, wszystkie dotychczasowe zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji GetBack S.A. uregulował terminowo. Obecnie QUERCUS Ochrony Kapitału, ani żaden inny subfundusz QUERCUS Parasolowy SFIO nie posiada już ani obligacji, ani akcji GetBack S.A.

Jednocześnie zarząd GetBack poinformował o pozytywnym zaangażowaniu w rozmowy z Bankiem PKO BP S.A. oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A. na temat udzielania GetBack lub podmiotom z Grupy Kapitałowej GetBack finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym. Łączna kwota finansowania udzielonego przez Bank i PFR wyniesie do 250 mln zł. Strony prowadzą negocjacje mające na celu ustalenie pozostałych warunków finansowania. Strony przewidują zakończenie negocjacji oraz podpisanie stosownych umów dotyczących finansowania w jak najszybszym terminie.

AKTUALIZACJA (godz. 10:00) - Zarówno PFR jak i PKO BP zdementowało informację podaną przez GetBack, jakoby miałyby prowadzić ze spółką windykacyjną negocjacje w sprawie zapewnienia jej finansowania.

AKTUALIZACJA (godz. 13:13) - Zarząd Quercus TFI poinformował, że 16 kwietnia na rachunki funduszy Q1 FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ wpłynęło po 2.250.000 zł (łącznie 4.500.000 zł) tytułem kwoty wykupu obligacji GetBack S.A..  Pozostała część kwoty wykupu obligacji GetBack S.A. ma być zapłacona do dnia 18 kwietnia 2018 r.

TAGI:

GetbackQuercus TFI

Popularne


zobacz także

↑ na górę