Aktywa zagranicznych funduszy inwestycyjnych (grudzień 2017)

23.02.2018 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
pobierz plik: pdf

Czwarty kwartał 2017 roku przyniósł kontynuację wzrostu aktywów monitorowanych przez nas instytucji zagranicznych. 

Aktywa
Wartość zgromadzonych środków przekroczyła granicę 6,0 mld zł. W ciągu trzech miesięcy aktywa wzrosły o +0,1 mld zł (+1,6%), a w ciągu całego roku o +0,5 mld zł (+8,9%). Gdy weźmiemy pod uwagę wyceny w dolarach (który mocno osłabił się względem PLN), to obraz jest jeszcze lepszy. Wartość aktywów wzrosła w zeszłym roku aż o +30% do 1,74 mld USD. To zasługa zarówno dobrych warunków na rynkach kapitałowych (zdecydowana większość funduszy wypracowała atrakcyjne stopy zwrotu), jak i dodatnich napływów nowych środków. Ze zgromadznych przez nas danych z 4 instytucji wynika, że saldo wpłat i wypłat w całym roku wyniosło +0,36 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Największy wzrost aktywów w ujęciu kwotowym odnotowały w zeszłym roku fundusze dłużne – o ponad +232 mln zł (w samym IV kwartale o ponad 22 mln zł). Powodzeniem wśród inwestorów cieszyły się wybrane fundusze dłużne rynków wschodzących, globalne high yield oraz globalne korporacyjne. Odpływ kapitału dotknął natomiast fundusze dłużne globalne uniwersalne.
Wzrost aktywów w 2017 roku odnotowały także fundusze akcyjne, jednak nie na tyle istotny by utrzymać udział w rynku, który spadł poniżej 50%. Wśród nich wyróżniło się kilka rozwiązań akcji azjatyckich bez Japonii, globalnych rynków wschodzących, amerykańskich i indyjskich.

Zespół Analiz Online

Zaprezentowane w raporcie aktywa pochodzą od instytucji zagranicznych, których tytuły uczestnictwa były dystrybuowane na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego, oraz w wyniku sprzedaży poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

TAGI:

aktywa funduszy zagranicznychraportwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę