Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (wrzesień 2017)
06.10.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Trzeci kwartał większość funduszy absolutnej stopy zwrotu zakończyło z wynikiem dodatnim. Pozostałym ciążyło m.in. słabe zachowanie małych i średnich spółek, które odgrywają istotną rolę w portfelach wielu z nich. W trzy miesiące indeks grupujący giełdowe maluchy - sWIG80 stracił -5,9%.
 
Głównym celem funduszy absolute return jest wypracowywanie dodatnich wyników w każdych warunkach, ale w horyzoncie co najmniej rocznym. Dlatego w naszej comiesięcznej analizie skuteczności badamy jak często dany fundusz absolutnej stopy zwrotu osiąga dodatnie wyniki w 12-miesięcznych okresach.
 

Zacznijmy od funduszy otwartych, które z założenia są szerzej dostępne dla inwestorów (choćby z racji niższych progów wejścia). W ostatnim kwartale najwięcej zarobił Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) +11,3%, dzięki bardzo udanym miesiącom letnim. Wysoki wynik wypracował także JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (+7,4%). To najlepszy kwartał w historii tego funduszu. Powyżej +5,0% zarobił jeszcze Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO), którego jednostka mocno zyskuje na wartości od listopada zeszłego roku.
Osiem funduszy otwartych zakończyło trzeci kwartał ze stratą. Największą (-4,6%) poniósł AGIO Globalny (AGIO SFIO). Nie przeszkodziło to jednak w utrzymaniu dodatniego wyniku w skali roku (+5,5%).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Na 25 analizowanych funduszy otwartych osiem wykazało 100-procentową skuteczność, czyli wszystkie roczne okresy przesuwane co miesiąc (w ciągu ostatnich trzech lat) zakończyły z wynikiem dodatnim. Wśród nich mamy trzy fundusze z Rockbridge TFI (dawne BPH TFI), trzy zarządzane przez Altus TFI oraz po jednym z Pioneer Pekao TFI i NN TFI.
 

Zdecydowana większość funduszy absolutnej stopy zwrotu ma jednak formę zamkniętą (FIZ), wśród których dominują rozwiązania o charakterze niepublicznym. Są one dostępne jedynie dla wąskiego grona odbiorców dysponujących większymi środkami.

W trzecim kwartale najwyższą stopę zwrotu wypracował InReturn FIZ (+22,0%), dzięki jednorazowemu skokowi wyceny w lipcu. Jednocześnie fundusz ten osiągnął najwyższy wynik w grupie w skali trzech ostatnich lat. W minionym kwartale wyróżniła się także Opera Za 3 Grosze FIZ (+8,6%), która notuje najlepszy okres w swojej ponad 10-letniej historii. Trzeci w kolejności wynik wypracował natomiast Skarbiec Magna FIZ (+6,0%). Fundusz ten od połowy 2016 roku niemal każdy kolejny miesiąc kończył pod kreską, przez co 12-miesięczne wyniki przesuwane co miesiąc były także ujemne. W marcu tego roku nastąpił pewien przełom, dzięki czemu poprawiła się także pozycja funduszu także i w naszym zestawieniu.

W raporcie skupiamy się na wynikach kwartalnych (a nie miesięcznych), gdyż część funduszy absolute return wycenianych jest właśnie w takiej częstotliwości. Dzięki zakończeniu kolejnego kwartału mogliśmy „odświeżyć” zestawienie tych funduszy.


Niestety ostatnie miesiące były trudne dla kilku z nich, co poskutkowało pogorszeniem ich pozycji w zestawieniu. Mowa tu o dwóch funduszach z TFI Capital Partners, które w III kwartale straciły ponad -7%, w efekcie notując ujemny wynik w skali ostatnich 12 miesięcy. Wyniki w dłuższym horyzoncie wciąż są bardzo atrakcyjne. Stratę w ostatnich 3 miesiącach, sprowadzającą także 12-miesięczne wyniki poniżej zera, poniosły również QUERCUS Absolute Return FIZ oraz PKO Globalnej Strategii FIZ.
Po raz pierwszy w zestawieniu funduszy wycenianych kwartalnie – dzięki wystarczająco długiej historii - pojawił się PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ. Wynik funduszu za ostatnie 12 miesięcy to +0,91%.
 
Zespół Analiz Online

Metodologia raportu o skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu dostępna jest w załączniku do tej wiadomości

TAGI:

fundusze absolute returnwyniki inwestycyjne

zobacz także

13.07.2018
↑ na górę