Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2017)
12.05.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W kwietniu 2017 r. polskie fundusze inwestycyjne kolejny raz z rzędu doświadczyły dodatniego napływu kapitału netto

Według naszych szacunków bilans sprzedaży całego rynku wyniósł blisko +0,5 mld zł. Co istotne, uwzględniając wyłącznie fundusze detaliczne wartość kwietniowej sprzedaży przekroczyła +1,2 mld zł. Już trzeci miesiąc z rzędu wartość bilansu sprzedaży produktów, które są oferowane szerokiemu gronu klientów, znacznie przekroczyła +1 mld zł.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Liderem sprzedaży był PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO), który pozyskał przeszło +205 mln zł. Na podium znalazły się również PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) oraz Investor Płynna Lokata (Investor FIO), który po trzech miesiącach dominacji spadł na trzecie miejsce. Jeśli chodzi o fundusze niedetaliczne, bilans sprzedaży wyniósł ok. -0,7 mld zł. To największy odpływ kapitału netto od czterech miesięcy.


Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży, największą zmianą w porównaniu do marca jest ponowny wzrost zainteresowania klientów funduszami akcyjnymi. Po miesięcznej przerwie, która w marcu przyniosła ujemne saldo sprzedaży, klienci znów zdecydowali się na zakup jednostek i certyfikatów funduszy akcyjnych. Kwietniowe saldo wpłat i wypłat wyniosło przeszło +320 mln zł.

Co ciekawe, mimo powrotu hossy na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, popularnością cieszyły się przede wszystkim produkty skupiające się na rynkach zagranicznych – trafiło do nich przeszło +319 mln zł. Niekwestionowanym liderem sprzedaży był wspomniany PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO). Wśród funduszy akcji polskich największą popularnością cieszył się SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO).

Najwyższe saldo wpłat i wypłat odnotowała, już drugi miesiąc z rzędu, grupa funduszy gotówkowych i pieniężnych. Do produktów realizujących tę strategię napłynęło w kwietniu przeszło +350 mln zł. Motorem sprzedaży był PKO Skarbowy (Parasolowy FIO), który pozyskał blisko +120 mln zł netto. W efekcie przerwana została trzymiesięczna dobra passa funduszu Investor Płynna Lokata (Investor FIO), który w kwietniu musiał zadowolić się drugim miejscem w zestawieniu najwyższych napływów netto.


Co ciekawe, mimo niesłabnącego zainteresowania inwestorów funduszami o niskim poziomie ryzyka, w porównaniu do poprzednich miesięcy, spadła sprzedaż produktów dłużnych. W kwietniu saldo wpłat i wypłat wyniosło jedynie +32 mln zł, czyli ponad 10-krotnie mniej niż miesiąc wcześniej. Najwięcej kapitału pozyskały produkty skupiające się na zagranicznym rynku długu, głównie emitowanym przez przedsiębiorstwa. Wartość sprzedaży funduszy realizujących tę strategię wyniosła przeszło +160 mln zł. Liderem sprzedaży był Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ. Jeśli chodzi o fundusze dłużne inwestujące w Polsce trzeci miesiąc z rzędu najwięcej kapitału napłynęło do funduszu Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO).

O niskim wyniku całej grupy fudnuszy dłużnych zadecydowała między innymi, przewaga umorzeń nad wpłatami w funduszu PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) w wysokości ponad -200 mln zł. Wysokie ujemne saldo sprzedaży odnotowały także produkty skupiające się na polskich papierach skarbowych oraz polskie fundusze dłużne uniwersalne, w tym m.in. PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO).


Kwiecień był przychylny dla funduszy absolutnej stopy zwrotu, których saldo wpłat i umorzeń wyniosło blisko +240 mln zł. Produkty te notują dodatni bilans sprzedaży nieprzerwanie od 19 miesięcy. Najwięcej kapitału pozyskał ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy).
 
Kolejny miesiąc z rzędu dodatni bilans sprzedaży odnotowały również  fundusze mieszane, do których napłynęło ponad +254 mln zł, najwięcej od stycznia br. Kolejny miesiąc z rzędu inwestorzy najchętniej wybierali produkty inwestujące w polskie aktywa, w tym przede wszystkim fundusze stabilnego wzrostu oraz z ochroną kapitału, których saldo wpłat i wypłat wyniosło odpowiednio +126 i +25 mln zł netto.

W kwietniu przewagi umorzeń nad wpłatami doświadczyły fundusze nieruchomości oraz rynku surowców. Dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowały natomiast fundusze sekurytyzacyjne

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze absolute returnfundusze akcji małych i średnich spółekfundusze akcji polskichfundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę