Aktywa funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2017)
11.05.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Aktywa funduszy detalicznych przekroczyły barierę 140 mld zł, osiągając rekordowy w historii poziom, najwyższy od szczytu hossy z 2007 roku

Wartość aktywów netto zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych wzrosła w kwietniu do poziomu 275,7 mld zł. To o +2,5 mld zł więcej (+0,9%) niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie wartość środków ulokowanych w funduszach detalicznych przekroczyła 140 mld zł, przebijając dotyczasowy rekord z 2007 roku.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

 
Do wzrostu aktywów przyłożyły się zarówno pozytywne wyniki zarządzania, jak i dodatni bilans sprzedaży. W kwietniu rosły ceny akcji na większości parkietów na świecie, z polską Giełdą Papierów Wartościowych na czele. Indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na globalnych rynkach akcji wzrósł w przeciągu miesiąca o +1,4%, a indeks WIG o +6,5%. Ponad trzy czwarte funduszy inwestycyjnych wypracowało dodatnią stopę zwrotu. Łącznie wynik z zarządzania powiększył aktywa o blisko +1,9 mld zł. Z kolei saldo wpłat i wypłat do funduszy, według szacunków Analiz Online, wyniosło ok. +0,6 mld zł. Wynik ten byłby wyższy gdyby nie znaczny odpływ kapitału z kilku funduszy aktywów niepublicznych oraz jednego funduszu absolutnej stopy zwrotu stworzonego na potrzeby dużej grupy kapitałowej. Odpływy te były na tyle spore, że oba wspomniane segmenty rynku odnotowały spadek wartości zarządanych środków.


Najwyższą dynamikę aktywów odnotowały fundusze akcyjne, które najwięcej skorzystały z dobrej koniunktury panującej na rynkach kapitałowych. Ich aktywa powiększyły się o +1,5 mld zł, czyli o +4,8%. W większym stopniu wzrost dotyczył funduszy akcji zagranicznych, które głównie dzięki wysokim napływom nowych środków powiększyły się o +5,8% do 9 mld zł. Aktywa funduszy akcji polskich również wzrosły, jednak zawdzięczają to atrakcyjnym wynikom, a nie wpłatom klientów.
Wysoką dynamikę aktywów odnotowały także fundusze sekurytyzacyjne, które na koniec kwietnia zarządzały 6,1 mld zł. To najwyższy poziom w historii. W tym segmencie największy udział w rynku mają Forum TFI, BEST TFI oraz Open Finance TFI.

W pozostałych segmentach rynku dynamika aktywów była zbliżona do +1,0%. Nieustającym zainteresowaniem klientów cieszą się fundusze gotówkowe i pieniężne. Dzięki kolejnej porcji nowego kapitału ich aktywa przekroczyły barierę 33 mld zł, osiągając najwyższy poziom w historii. Wartość środków zgromadzonych w funduszach dłużnych wzrosła symbolicznie o +0,2 mld zł (+0,4%). Jednocześnie została utrzymana tendencja z poprzednich miesięcy: rosły aktywa funduszy obligacji korporacyjnych i inwestujących za granicą, jednocześnie zmniejszyła się wartość aktywów funduszy obligacji skarbowych oraz tzw. uniwersalnych.

W sumie od początku roku wartość aktywów netto zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych wzrosła o ponad +16 mld zł.


Zespół Analiz Online

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę