Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Wyniki funduszy w 2019 - dawno nie było tak dobrze
03.01.2020 | Wojciech Kiermacz
Dawno nie było tak dobrego roku na rynkach kapitałowych, szczególnie na rynkach akcji. Stawiając na Europę, Stany Zjednoczone lub metale szlachetne, można było zarobić średnio +25%

Efekt bazy – to zjawisko, które w ekonomii wykorzystywane jest do tłumaczenia gwałtownych wzrostów lub spadków. Jeśli wydatki na kalendarze z cytatami Paulo Coehlo spadły w styczniu w porównaniu z grudniem o 90%, nie oznacza to, że pisarz znalazł się na cenzurowanym, tylko że minął okres dawania sobie świątecznych prezentów. I w drugą stronę – jeśli największe grupy funduszy inwestycyjnych dały zarobić średnio po ponad +20% nie jest to wyłącznie znak, że na rynkach panowała euforia, ale również, że te odbiły się po „czerwonym” 2018 roku, a w szczególności jego ostatnim kwartale. Wówczas amerykański indeks S&P 500 i główne indeksy europejskich krajów rozwiniętych zanurkowały o kilkanaście procent. Korekta była odzwierciedleniem obaw o nadchodzącą recesję, które zbiegły się z działaniami Fed, który wtedy był na ścieżce podwyższania stóp procentowych.

Dobrze widać to w poniższej tabeli.

Wyniki

Sytuacja odwróciła się w 2019 roku, mimo że podstawowe ryzyka pozostały. Przede wszystkim dalej eskalował konflikt handlowy pomiędzy dwoma największymi mocarstwami na świecie – średnie cła na dobra importowane z Chin do Stanów Zjednoczonych i w drugą stronę wzrosły z kilkunastu do ponad 20%. Do tego wzrosło ryzyko rozprzestrzenia się wojny handlowej do Europy, gdy Stany Zjednoczone oświadczyły o nałożeniu ceł na wybrane dobra ze Starego Kontynentu, w tym szkocką whisky.

Te negatywne informacje zbledły jednak w świetle tego, co zrobiły główne banki centralne, przede wszystkim amerykański. Fed nie tylko zaprzestał podwyżek stóp, ale również znów zaczął je obniżać, a do tego znów zaczął powiększać swoją sumę bilansową. Zrobił to, pomimo że twarde dane makroekonomiczne Stanów Zjednoczonych pokazywały rekordowo niskie bezrobocie i solidny wzrost gospodarczy. Przeważyła jednak chęć uniknięcia ryzyka nadejścia głębokiej recesji w globalnej gospodarce. Równocześnie Christine Lagarde, nowa szefowa Europejskiego Banku Centralnego, potwierdziła kontynuację gołębiej polityki monetarnej swojego poprzednika.

W efekcie na globalnych rynkach akcji i obligacji obserwowaliśmy długo niewidziane wzrosty, które przełożyły się na dwucyfrowe wyniki funduszy inwestycyjnych. Najmocniej w ujęciu średnim wzrosły fundusze europejskich rynków rozwiniętych (+25,6%). Na 14 funduszy zaliczanych do tej grupy aż pięć wypracowało stopę zwrotu powyżej +30% (fundusze z oferty Caspar TFITFI Allianz PolskaPKO TFI i AXA TFI).

Dalej w kolejności najzyskowniejszych grup znalazły się fundusze surowców – metale szlachetne (+25,4%). To mała grupa funduszy, w której jeden z jej reprezentantów – PKO Akcji Rynku Złota okazał się liderem pod względem wszystkich szeroko dostępnych w Polsce funduszy w ubiegłym roku z wynikiem +55,2%. Dobre wyniki w tej grupie to efekt wzrostów cen złota, a najczęściej spółek zajmujących się jego wydobyciem i przetwarzaniem. Bo o ile samo złoto podrożało w 2019 roku o niespełna +20%, to akcje spółek, charakteryzujące się zwyczajowo wyższą zmiennością, wzrosły znacznie bardziej.

Oczywiście wśród najzyskowniejszych inwestycji nie mogło zabraknąć funduszy akcji amerykańskich (średni wyniki +25,3%). To już 11 rok hossy na tym rynku. Podobnie jak w poprzednim roku, również w ubiegłym, ciągnionej przez spółki wzrostowe.

Odnotujmy również bardzo wysokie wyniki funduszy obligacji globalnych. Średni wynik ponad 6% z funduszy dłużnych globalnych uniwersalnych i korporacyjnych sam w sobie jest zadziwiająco wysoki (najwyższy od 2012 r.), ale kilka funduszy globalnych obligacji – szczególnie tych nastawionych na dług krajów wschodzących dało w 2019 r. zarobić nawet wysokie kilkanaście procent.

Nic się nie stało….

Fundusze inwestycyjne polskich akcji i obligacji zamykają tabelę wyników w 2019 r. Polskiemu rynkowi nie pomógł efekt niskiej bazy, przeszkodziło za to zamieszanie wokół reformy OFE, kłopoty spółek z sektora finansowego i spółek skarbu państwa. W efekcie te fundusze, w których wspomniane spółki występowały częściej, miały się gorzej (patrz fundusze akcji polskich uniwersalnych). Fundusze dłużne polskich papierów, do których wciąż płynie najwięcej pieniędzy, również nie skorzystały na globalnej hossie. Ostatecznie średnie wyniki są dodatnie, ale inwestorzy, którzy nie szukali zysków za granicą, mogą czuć niedosyt.

TAGI:

fundusze akcjiwyniki funduszywyniki inwestycyjne

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

zobacz także

↑ na górę