Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

​D.Dula: pracodawcy napotykają na problemy przy wdrożeniu PPK

19.06.2019 | analizy.pl

Zostało już niewiele czasu do wdrożenia PPK. U największych pracodawców większość prac projektowych została już zakończona. Mamy jednak kilka elementów, na które należałoby jeszcze zwrócić uwagę – mówi Dorota Dula z BCC

Pierwszym z nich i obecnie kluczowym z punktu widzenia pracodawców są sprawnie działające nakładki na systemy HR-owe – uważa Dorota Dula, ekspert związku pracodawców Business Centre Club. To od nich zależy, czy cały proces będzie wymagał więcej czasu i pracy po stronie pracodawcy. Problem tkwi w tym, że większość dostawców systemów HR-owych wywindowało ceny za takie nakładki do 40 a nawet ponad 100 tys. zł. Ponadto te nakładki trzeba przetestować i nie wszyscy zdążą to zrobić. Wyzwaniem będą też inne koszty administracyjne, wynikające m.in. z obowiązku przekazywania pracownikom uczestniczącym w PPK obiektywnych i rzetelnych informacji.
 
Drugim utrudnieniem i wyzwaniem logistycznym dla pracodawców jest zebranie numerów dowodów osobistych od pracowników, które to są wymagane przez instytucje zarządzające PPK i niezbędne do otrzymania dopłat przez uczestniów. Obecnie, zgodnie z ustawą o RODO, dane te nie są przez pracodawców gromadzone. Problemem jest także pozyskanie innych danych potrzebnych dla poprawnego funkcjonowania w systemie, takich jak numer telefonu i adres mailowy. - Mamy znaczną grupę pracowników wykluczonych informatyczne – mówi Dula. Te osoby nie będą mogły  komunikować się z instytucją finansową, co oznacza, że w komunikacji będzie musiał uczestniczyć pracodawca, co rodzi kolejne obowiązki.
 
Trzecim wyzwaniem jest edukacja, która obecnie spoczywa głównie na pracodawcy. Albo pracodawca samodzielnie przygotuje komplet materiałów, przeprowadzi szkolenia i przygotuje swoją załogę do systemu PPK albo wykorzysta do tego siły instytucji zarządzającej. Przy czym w drugim przypadku, zdaniem ekspertki z BCC, przekaz wiedzy może być nieobiektywny.
 
Dorota Dula zwraca także uwagę na sygnały, które docierają z rynku o nieetycznych działaniach niektórych instytucji finansowych. - Mamy kilka sygnałów od różnych pracodawców mówiących o tym, że są zachęcani do tego, aby wybrać ofertę danego zarządzającego. Zachęcani są superofertami związanymi z rynkami finansowymi albo innymi benefitami. Tymczasem zgodnie z ustawą takie działanie podlega karze – mówi Dula.
 
Więcej w rozmowie z Robertem Stanilewiczem.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Wywiad przeprowadzony we wnętrzu myhive Crown Tower dzięki uprzejmości IMMOFINANZ, właściciela marki myhive (www.myhive-offices.com).

TAGI:

PPK

zobacz także

↑ na górę