Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

PKO TFI mocno tnie opłaty

01.06.2020 | PKO TFI
Nawet o połowę ­ od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. ­obniżone zostały opłaty za zarządzanie funduszami papierów dłużnych PKO TFI. Główną przyczyną takiego ruchu jest zasadnicza i wręcz historyczna zmiana warunków działania na rynku polskich obligacji

Praktyczne wyzerowanie głównej stopy procentowej NBP po ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej i rekordowo niskie rentowności papierów skarbowych to okoliczności, które zmieniają warunki działania nie tylko banków, ale także innych instytucji finansowych i ich klientów.

 Decyzje Rady Polityki Pieniężnej to wydarzenie o olbrzymim znaczeniu dla wszystkich oszczędzających i inwestujących. One same oraz zachowania rynków w ich konsekwencji mają istotny wpływ na poziom rentowności inwestycji w papiery dłużne. Dzięki naszym mocnym fundamentom, możemy zareagować błyskawicznie na te nowe okoliczności. Tniemy opłaty za zarządzanie w funduszach lokujących w obligacje, tak aby dostosować je do obecnego poziomu rentowności polskich papierów dłużnych  podkreśla Piotr Żochowski, prezes zarządu PKO TFI. 

Obowiązująca od 1 czerwca br. obniżka opłat za zarządzanie ma znaczącą skalę i sięga nawet połowy dotychczasowej stawki. Działania te skoncentrowane są na subfunduszach inwestujących w papiery dłużne. I tak np. stawka ta w przypadku subfunduszu Papierów Dłużnych Plus spadła z 1,30% (rocznie, jednostki kategorii A) do 0,65%, a w subfunduszu Obligacji Długoterminowych – z 1,30% do 0,75%. Opłata za zarządzanie największym polskim subfunduszem – Obligacji Skarbowych została zredukowana  z 0,80% do 0,50%. Takie same (0,50%) są nowe roczne stawki opłat za zarządzanie subfunduszy: Obligacji Skarbowych Plus (redukcja z wcześniejszego poziomu 0,70%) i Obligacji Rynku Polskiego (cięcie także z wcześniejszego poziomu 0,70%). Obniżka opłat dotyczy także kilku innych subfunduszy, w tym np. Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (cięcie z 1,20% do 0,65% w jednostce kat. A) czy znanego Klientom PKO Banku Polskiego subfunduszu Bursztynowy (obniżka z 0,90% do 0,55%). 

 Obniżenie opłat za zarządzanie funduszami obligacyjnymi to nasza odpowiedź na diametralną zmianę sytuacji na rynku. Jednocześnie obserwujemy bardzo ciekawe zmiany zachowań samych inwestorów. Zarówno ostra przecena na rynkach w akcji, jak i późniejsze niemal szalone odbicie notowań w górę sprawiły, że widzimy renesans zainteresowania inwestowaniem w akcje – także za pośrednictwem funduszy. Po trudnym marcu, w kwietniu obserwowaliśmy znaczącą poprawę sytuacji, a w maju zanotowaliśmy już istotną dodatnią sprzedaż (netto). I - co ważne  istotny udział w tym pozytywnym zwrocie sprzedażowym miały właśnie fundusze z udziałem akcji – komentuje Łukasz Kwiecień, wiceprezes zarządu PKO TFI.

TAGI:

fundusze dłużnekoszty i opłaty, promocjeOpłata za zarządzaniePKO TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę