Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (styczeń 2020)

11.02.2020 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
W styczniu saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych wyniosło 938 mln zł

Saldo wpłat i wypłat

Nie było niespodzianki jeśli chodzi o uwagę klientów. Ta, podobnie jak w poprzednich miesiącach, skupiała się głównie na funduszach dłużnych. W sumie klienci wpłacili do nich 850 mln zł netto. Najwięcej środków (ponad 0,9 mld zł) pozyskały fundusze o uniwersalnej strategii, czyli w wielu przypadkach takie, które w przeszłości działały jako fundusze gotówkowe. Największą popularnością cieszyły się NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) oraz Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO). Styczeń był także bardzo udany dla funduszy obligacji korporacyjnych, które pozyskały prawie 0,4 mld zł netto. Wśród nich najwięcej środków trafiło do Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO). W sumie po ponad 100 mln zł nowego kapitału pozyskało łącznie 7 różnych funduszy dłużnych.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Nowy kapitał pozyskiwały w styczniu także fundusze mieszane (0,2 mld zł), w tym między innymi Investor Zabezpieczenia Emerytalnego oraz fundusze zdefiniowanej daty. W styczniu odczuwalne były także napływy nowych środków do funduszy zdefiniowanej daty działających w ramach PPK, do których wpłacono ponad 160 mln zł netto.

 
Pozostałe segmenty zakończyły styczeń pod kreską. Odpływy nie ominęły funduszy akcyjnych i to w większym stopniu akcji polskich, niż akcji zagranicznych (łącznie -260 mln zł). Pozytywnie na tym tle wyróżniają się fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, dla których styczeń był trzecim miesiącem z rzędu dodatniego bilansu sprzedaży – i to na najwyższym od 24 miesięcy poziomie ponad 80 mln zł.

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę