Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (styczeń 2020)

11.02.2020 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Styczeń był całkiem udany dla branży funduszy inwestycyjnych. Saldo wpłat i wypłat przekroczyło 0,9 mld zł, m.in. dzięki PPK 


Nie było niespodzianki jeśli chodzi o uwagę klientów. Ta, podobnie jak w poprzednich miesiącach, skupiała się głównie na funduszach dłużnych. W sumie klienci wpłacili do nich 850 mln zł netto. Najwięcej środków (ponad 0,9 mld zł) pozyskały fundusze o uniwersalnej strategii, czyli w wielu przypadkach takie, które w przeszłości działały jako fundusze gotówkowe. Największą popularnością cieszyły się NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) oraz Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO). Styczeń był także bardzo udany dla funduszy obligacji korporacyjnych, które pozyskały prawie 0,4 mld zł netto. Wśród nich najwięcej środków trafiło do Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO). W sumie po ponad 100 mln zł nowego kapitału pozyskało łącznie 7 różnych funduszy dłużnych.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych - styczeń 2020

Nowy kapitał pozyskiwały w styczniu także fundusze mieszane (0,2 mld zł), w tym między innymi Investor Zabezpieczenia Emerytalnego oraz fundusze zdefiniowanej daty. W styczniu odczuwalne były także napływy nowych środków do funduszy zdefiniowanej daty działających w ramach PPK, do których wpłacono ponad 160 mln zł netto.
 
Pozostałe segmenty zakończyły styczeń pod kreską. Odpływy nie ominęły funduszy akcyjnych i to w większym stopniu akcji polskich, niż akcji zagranicznych (łącznie -260 mln zł). Pozytywnie na tym tle wyróżniają się fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, dla których styczeń był trzecim miesiącem z rzędu dodatniego bilansu sprzedaży – i to na najwyższym od 24 miesięcy poziomie ponad 80 mln zł.
 
Liderem sprzedaży w styczniu zostało Generali Investments TFI, które pozyskało prawie 0,3 mld zł nowego kapitału. Niewiele mniej nowych środków trafiło do funduszy NN IP TFI. Powyżej 0,2 mld zł pozyskało także Santander TFI.


Na 33 analizowane towarzystwa, dodatni bilans sprzedaży osiągnęło 19 z nich. Najwięcej środków klienci wycofali z funduszy PKO TFI.

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę