Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Instytut Emerytalny: średni poziom partycypacji w pierwszej transzy PPK wynosi ok. 40%

19.11.2019 | analizy.pl
Poziom partycypacji w PPK w I transzy oscyluje między 20 a 69%, ze średnią nieznacznie przekraczającą 40% - wynika  z analizy kilkudziesięciu pracodawców przeprowadzonej przez Instytut Emerytalny i Kancelarię Wojewódka i Wspólnicy

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych udostępnionych przez kilkadziesiąt podmiotów, w zdecydowanej większości zatrudniających co najmniej 250 osób, czyli ok. 1,5% populacji pracodawców, którzy utworzyli już PPK. W większości przebadanych pracodawców poziom partycypacji w PPK oscyluje między 20 a 69%, w skrajnych przypadkach wynosi 6% oraz 95%. Zdaniem Instytutu Emerytalnego, można więc twierdzić, że poziom partycypacji w PPK na początku oszczędzania, w przypadku podmiotów zatrudniających z I transzy, w IV kwartale 2019 roku może nieznacznie przekraczać poziom 40%.

W grupie podmiotów, w których działają związki zawodowe poziom partycypacji w PPK okazał się wyższy i oscyluje w przedziale 29–69%, ze średnią  na poziomie 45%. Na podstawie otrzymanych danych nie sposób jednak zidentyfikować korelacji między wielkością pracodawcy liczoną w osobach zatrudnionych a poziomem uczestnictwa. Negatywnie na poziom partycypacji wpływa natomiast duży odsetek pracujących na podstawie umów zlecenia. Z danych Instytutu Emerytalnego wynika, że w przypadku zleceniobiorców poziom partycypacji jest z reguły znacząco niższy niż wśród zatrudnionych na podstawie umów o pracę zatrudnionych w tych samych firmach. Dla poziomu partycypacji w PPK bez znaczenia pozostaje natomiast podmiot zarządzający PPK.

Pracodawcy uczestniczący w badaniu to w większości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, mające siedziby na terenie całej Polski, głównie w centralnej oraz zachodniej części. W analizowanej grupie znajdują się zarówno podmioty prywatne, jak też te o zaangażowaniu kapitałowym Skarbu Państwa. Reprezentowany jest zarówno kapitał polski, jak też kapitał zagraniczny. Część danych w opracowaniu pochodzi od spółek notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Reprezentowane są różne branże, w tym przemysł ciężki i lekki, a także usługi oraz tzw. nowoczesne gałęzie gospodarki.

TAGI:

PPK

zobacz także

↑ na górę