Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Strategia flowowa – kiedy kupić lub sprzedać fundusze akcji

20.08.2019 | Jan Chojnacki
Źródło: grapestock / Shutterstock.com
Napływy środków do funduszy mogą być cenną wskazówką inwestycyjną. Co miesiąc aktualizujemy wyniki strategii opartej o bilans sprzedaży funduszy akcji polskich.

W serwisie analizy.pl w zakładce ABC inwestowania można znaleźć pozycję:

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Znajdziemy tam strategię opartą na bilansie sprzedaży funduszy akcji polskich (uniwersalnych i małych i średnich spółek). Sygnałem do wejścia w inwestycję jest dodatnie średnie saldo wpłat i wypłat z poprzednich sześciu miesięcy do funduszy. Z kolei sygnałem wyjścia i przeniesienia środków do „bezpiecznej przystani” (np. lokaty) jest spadek średniego salda poniżej zera.

Tak się składa, że od czterech miesięcy obserwujemy wątły, ale jednak, sygnał do wejścia w fundusze akcji polskich małych i średnich spółek. W przypadku tej grupy strategia oparta na bilansie sprzedaży przynosi ciekawe rezultaty. Na przestrzeni 2005-2019 roku jej wyniki bywały nawet trzykrotnie lepsze niż w przypadku ciągłej inwestycji w fundusze akcji MiŚS.

Skonstruowana przez nas strategia opiera się na podążaniu za trendem. Zaletą strategii są jasne sygnały wejścia i wyjścia. Jest ona konsekwentna i nie daje inwestorowi wątpliwości, co do decyzji jaką powinien podjąć. Wyłapuje nastrój, jaki panuje na rynku i nie pozwala emocjom przejąć kontroli. Poniżej przedstawiliśmy wykres ze średnim wynikiem dla funduszy małych i średnich spółek wraz z saldem wpłat i wypłat (prawa oś) i sygnałami (zielone i czerwone strzałki), które wskazują, kiedy należy wyjść z inwestycji albo w nią wejść.

sygnał wejścia

Niestety, każdy medal ma dwie strony. Za wadę strategii można uznać sześciomiesięczne opóźnienie, przez które możemy „przespać” część ruchu ceny (zarówno solidnych wzrostów, jak i spadków). Również, gdy saldo wpłat i wypłat oscyluje wokół zera i nastroje są mieszane, nasza strategia daje dużo sygnałów, przez co jesteśmy narażeni na koszty związane z zawarciem transakcji. Strategia nie uwzględnia kosztu alternatywnego, który ponoszony jest w okresach, kiedy nie jesteśmy w posiadaniu jednostek uczestnictwa.

Poniżej przedstawione zostają wykresy, pokazujące osiągnięte wyniki strategii „flowowej” na tle indeksów akcji oraz średniej dla funduszy inwestujących w akcje MiŚS.


W przypadku strategii opartej na średniej dla funduszy akcji MiŚS, strategia flowowa przynosi te same wyniki, aż do czasu, gdy średnie saldo wpłat i wypłat z ostatnich sześciu miesięcy spadnie poniżej zera. Tak konsekwentna strategia, pozwoliła wyjść inwestorom z inwestycji przed największymi spadkami w czasie kryzysu finansowego, podczas gdy ci, którzy trzymali jednostki funduszy tak naprawdę do dzisiaj nie odrobili strat, jeśli weszli na górce w 2007 roku.  

swig

W porównaniu do zmian notowań indeksu sWIG80, strategia flowowa również prześciga jego wyniki (po 14 latach o ponad 110% pkt. proc.)

mwig

Podobnie jest w przypadku mWIG40. Po 14 latach przewaga strategii „flowowej” nad indeksem wynosi 117% pkt. proc.

spread fundusz mwig
 
Należy podkreślić, że żadna strategia nie jest idealna i nie przewidzi przyszłości. Powyższe dane dają nam jednak ogląd jak na przestrzeni lat inwestorzy tracili na tym, że w złym momencie wchodzili i wychodzili z inwestycji. Przedstawiona strategia z wszystkimi swoimi wadami pomaga zachować dyscyplinę. W kwietniu tego roku pojawił się sygnał kupna dla funduszy małych i średnich przedsiębiorstw. Warto jest więc zastanowić się czy nie jest to dobry moment do wejścia w inwestycję.

TAGI:

fundsze akcyjnemWIG40strategia flowowasWIG80

zobacz także

↑ na górę