Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Pekao TFI złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK

21.05.2019 | Pekao TFI
Pekao TFI złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR. Na portalu mojePPK zaprezentowane będą wszystkie instytucje finansowe, oferujące prowadzenie i zarządzanie PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dla nas bardzo ważny projekt o znaczeniu społecznym. – podkreśla Renata Wanat-Szelenbaum, wiceprezes zarządu Pekao TFI S.A. – To kompleksowe, powszechne a zarazem dobrowolne rozwiązanie, które ma wspomóc Polaków w oszczędzaniu z myślą o emeryturze. - dodaje.
 
Już wkrótce, po uzyskaniu wpisu do ewidencji PPK, Pekao TFI będzie mogło zaoferować firmom PPK.
 
Przeprowadziliśmy cykl kilkunastu konferencji z największymi pracodawcami, w trakcie których odpowiadaliśmy na pytania związane z PPK. Po wpisaniu Pekao TFI do ewidencji PPK będziemy mogli zaprezentować więcej szczegółów na temat naszej oferty PPK, w tym również naszą ofertę cenową. – dodaje Wanat-Szelenbaum. – Od 1999 r. oferujemy programy emerytalne PPE, dlatego wierzymy, że nasze doświadczenie we współpracy z pracodawcami pozwoli nam dobrze odpowiedzieć na ich potrzeby, także w zakresie PPK.
 
Fundusz Pekao PPK SFIO, utworzony przez Pekao TFI na potrzeby PPK, został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych 13 maja 2019 r. Jest to fundusz z dziewięcioma wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty, zróżnicowanymi pod względem potencjału zysku i poziomu ryzyka odpowiednio do wieku oszczędzającego. Przykładowo, w subfunduszu Pekao PPK 2025, dla osób urodzonych w 1967 roku i wcześniej, ryzyko inwestycyjne będzie tak ograniczane, aby w okresie pozostającym do ukończenia przez te osoby 60 roku życia, subfunduszowi udało się wypracować satysfakcjonujące stopy zwrotu. Po drugiej stronie będą subfundusze Pekao PPK 2060 i Pekao PPK 2065, które ze względu na długi horyzont inwestycyjny, będą dawały szansę wykorzystania najlepszych okresów koniunktury gospodarczej, dając dużą ekspozycję na akcje w początkowym okresie funkcjonowania.  
 
Pekao TFI jest najstarszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym, od kilkudziesięciu lat oferuje programy oszczędnościowe z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych, skierowane zarówno dla klientów indywidualnych, jak i zakładów pracy.

TAGI:

Pekao TFIPPKprodukty

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne


zobacz także

↑ na górę