Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2019)

15.05.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Kwiecień być trzecim miesiącem w tym roku z ujemnym bilansem sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Skala odpływu była jednak znacznie niższa niż w bardzo słabym marcu, kiedy z funduszy wycofano -1,6 mld zł

W sumie saldo wpłat i wypłat wyniosło -0,25 mld zł, w tym niecałe -0,1 mld zł w funduszach detalicznych.
Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych - kwiecień 2019

Ogółem najwięcej środków odpłynęło z funduszy absolutnej stopy zwrotu (-0,2 mld zł), za co w dużej mierze odpowiada jeden fundusz – PZU FIZ Forte. Licząc od początku roku, klienci wypłacili z tej grupy funduszy już -0,9 mld zł netto.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych - kwiecień 2019

Jednocześnie nieco wyhamowały odpływy z funduszy akcyjnych, z których klienci wypłacili netto jedynie -9 mln zł. Tak dobry wynik z jednej strony jest pochodną mniejszych odpływów z funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii, ale też wzrostu zainteresowania wybranymi funduszami, w tym Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) oraz Investor Nowych Technologii (Investor SFIO). Dodatni bilans od czterech miesięcy notują fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, w kwietniu najwięcej środków trafiło do UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO).

Po raz kolejny zanotowaliśmy spore przetasowania kapitału w ramach dużego segmentu funduszy dłużnych. Podczas gdy ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowują fundusze obligacji skarbowych, kapitał przyciągają fundusze o uniwersalnej strategii (w dużej mierze jest to efekt przetasowań między funduszami w ramach PKO TFI). Kwiecień być bardzo udany dla funduszy obligacji korporacyjnych. Fundusze skupione na krajowym rynku pozyskały ponad +0,2 mld zł, najwięcej od 15 miesięcy (w których to zazwyczaj notowały wysokie odpływy). Fundusze skupione na zagranicznych obligacjach korporacyjnych pozyskały natomiast kolejne kilkadziesiąt mln zł.

Najpopularniejsze

Na 39 analizowanych towarzystw funduszy inwestycyjnych w 13 bilans sprzedaży był dodatni. W tym roku każdego miesiąca najwięcej środków pozyskuje NN Investment Partners TFI; w samym kwietniu +144 mln zł, głównie do dwóch funduszy: NN Obligacji (NN FIO) oraz NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus). Drugie miejsce zajęło TFI BGŻ BNP Paribas (+79 mln zł, notujące dodatnie saldo od trzech miesięcy). Kolejne dwa miejsca ze zbliżonym saldem sprzedaży (ok. +75 mln zł) zajęły Santander TFI (dzięki funduszom obligacji korporacyjnych) oraz Pekao TFI. Największy odpływ środków z funduszy odnotowało natomiast PKO TFI.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych (mln zł) - kwiecień 2019

Zespół Analiz Online

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę