Zmiana klasyfikacji funduszy dłużnych polskich oraz gotówkowych i pieniężnych PLN

12.12.2018 | analizy.pl
Źródło: fotogestoeber / shutterstock.com
pobierz plik: pdf xlsx
Przedstawiamy zmiany w klasyfikacji funduszy dłużnych polskich oraz gotówkowych i pieniężnych PLN

Krajowy rynek funduszy inwestycyjnych od dłuższego czasu boryka się z problemami klasyfikacyjnymi. Nie brakuje przypadków, w których nazwa grupy nie oddaje w należyty sposób charakteru zaliczanych do niej rozwiązań, m. in. kategorii ryzyka, co jest szczególnie palącym problemem dla funduszy gotówkowych i pieniężnych. Ponadto niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z przypadkami, w których nie realizowano deklarowanej początkowo polityki inwestycyjnej.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Z tych powodów od dłuższego czasu planowaliśmy zmiany w zasadach klasyfikacji funduszy i projektowaliśmy jej ramy w taki sposób, by poszczególne grupy możliwie najlepiej oddawały istotę rozwiązania. Również wchodzące w życie nowe przepisy europejskie dotyczące funduszy rynku pieniężnego[1] po części stały się dla nas impulsem, by przedstawić Państwu stworzone przez nas nowe zasady klasyfikowania funduszy. Nowe wytyczne dotyczą głównie funduszy pieniężnych i gotówkowych PLN oraz dłużnych polskich. Uwzględniają regulacje Rozporządzenia FRP dotyczące terminu portfela. Zgodnie z nową definicją przez „aktywa krótkoterminowe” rozumie się aktywa finansowe, których rezydualny termin zapadalności nie przekracza dwóch lat.  W klasyfikacji, ze względu na przepisy europejskie, zwrot „krótkoterminowy” nie będzie wykorzystywany.
 
Największą zmianą w klasyfikacji Analiz Online jest to, że zdecydowaliśmy się odejść od wyróżniania segmentu gotówkowego i pieniężnego. Wynika to z faktu, że obostrzenia regulacyjne unijnego rozporządzenia dotyczą głównie rozwiązań do tej pory zaliczanych do tego właśnie segmentu. Po przeprowadzonej przez nas dogłębnej analizie rynku stwierdzamy, że bardzo niewiele funduszy jest w stanie sprostać tym wymogom.

W nowej klasyfikacji Analiz Online wykorzystane zostaną nowe elementy i zasady klasyfikacyjne. Na podstawie faktycznego składu portfela obliczane będą wartości kluczowych kryteriów stanowiących podstawę nowego podziału:
  • udział dłużnych papierów korporacyjnych w aktywach netto,
  • udział dłużnych instrumentów skarbowych w aktywach netto,
  • średnioważony udziałem w aktywach netto syntetyczny termin zapadalność portfela, obliczany na bazie Modified Duration (dla instrumentów dłużnych skarbowych) oraz terminu wykupu papierów (dla pozostałych instrumentów dłużnych).
Do tej wiadomości załączamy dokument z dokładniejszym opisem reguł klasyfikacyjnych, jak i nową propozycją podziału funduszy na grupy.

Schemat klasyfikowania funduszy dłużnych:Nowy podział na grupy wygląda następująco:Nowe zasady klasyfikacji zostaną wdrożone z początkiem przyszłego roku. Nie bez znaczenia jest fakt, że 21 stycznia 2019 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu.

Zespół Analiz Online


[1]   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP)

TAGI:

fundusze dłużnefundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneklasyfikacja funduszy

zobacz także

↑ na górę