Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (sierpień 2018)

12.09.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Sierpień upłynął pod znakiem dodatniego bilansu sprzedaży funduszy. Jego skala była zbliżona do lipcowych napływów – saldo wpłat i wypłat wyniosło +0,45 mld zł, podczas gdy miesiąc wcześniej było to +0,42 mld zł

Większość kapitału trafiła do rozwiązań detalicznych, do których wpłacono +0,35 mld zł netto. Do funduszy dedykowanych napłynęło +0,1 mld zł netto.
 
Niezmiennie najwięcej kapitału pozyskały fundusze gotówkowe – środki przyciągnęło ok. 2/3 z nich. Skala napływów była jednak wyraźnie mniejsza niż w ubiegłych miesiącach – sierpniowy bilans sprzedaży wyniósł trochę niespełna +0,85 mld zł netto, podczas gdy od października 2017 r. nie spadał poniżej +1,0 mld zł netto. Może być to efekt słabszych wyników – w sierpniu średnia stopa zwrotu wyniosła -0,1%. To już drugi raz w tym roku, gdy w ujęciu miesięcznych produkty o najniższym poziomie ryzyka znalazły się na minusie. Kolejny raz najwięcej środków trafiło do rozwiązania spod egidy PKO TFI – PKO Skarbowy pozyskał blisko 0,4 mld zł netto. Tuż za nim znalazły się Investor Płynna Lokata (Investor FIO) i Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO).

Drugi miesiąc z rzędu kapitał przyciągają też fundusze mieszane, do których znów trafiło blisko +0,2 mld zł. Wpłaty rozłożyły się dość równomiernie między rozwiązania skupiające się na Polsce, a te lokujące kapitał głównie za granicą. W pierwszej z grup największą popularnością cieszyły się fundusze stabilnego wzrostu, w tym przede wszystkim Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO). Spośród pozostałych rozwiązań wyróżniają się Investor Zrównoważony (Investor FIO) i QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO).   

Dodatniego bilansu sprzedaży doświadczyły także fundusze aktywów publicznych sekurytyzacyjne. Tu skala napływów była jednak wyraźnie mniejsza.


W pozostałych grupach przeważyły umorzenia. Kolejny miesiąc z rzędu najsłabiej wypadły fundusze absolutnej stopy zwrotu – hit sprzedażowy w latach 2015-2017. W sierpniu z detalicznych produktów tego typu wycofano prawie -0,42 mld zł netto, a odpływów doświadczyło 55 z 116 rozwiązań. Zła passa trwa nieprzerwanie od grudnia ub. r. – w okresie tym wypłacono już -2,32 mld zł netto. Umorzenia to z jednej strony efekt sporego pogorszenia wyników rozwiązań z tej grupy w ostatnim czasie, z drugiej zaś ich źródłem są problemy Altus TFI i Trigon TFI, bowiem kapitał wycofywany jest głównie z produktów z oferty tych dwóch towarzystw.

Bilans sprzedaży był ujemny także w funduszach dłużnych – odpływ środków trwa nieprzerwanie od maja br. W sierpniu przewaga umorzeń wyniosła -0,2 mld zł. Po raz kolejny był to przede wszystkim efekt wypłat z funduszy polskich obligacji korporacyjnych. W minionym miesiącu klienci wypłacili z nich netto -0,24 mld zł, co może być pokłosiem afery wokół spółki windykacyjnej GetBack. Znów pod kreską znalazły się także rozwiązania skupiające się na papierach zagranicznych, choć odpływy były wyraźnie niższe. Dodatniego bilansu sprzedaży doświadczyły natomiast rozwiązania skupiające się na polskich papierach skarbowych oraz te o strategii uniwersalnej.


Ten rok nie sprzyja także funduszom akcyjnym, które doświadczają odpływów nieprzerwanie od lutego br. W minionych dwóch miesiącach skala wypłat była mniejsza – oscylowała w granicach kilkudziesięciu milionów złotych (w sierpniu wycofano -0,08 mld zł netto). Nieco odmienna była jednak struktura bilansu sprzedaży – w ubiegłym miesiącu kapitał wycofywano zarówno z rozwiązań skupiających się na polskich akcjach, jak i zagranicznych, podczas gdy w lipcu fundusze lokujące środki za granicą odnotowały napływy.

W sierpniu bilans sprzedaży był ujemny, kolejny miesiąc z rzędu, także w przypadku funduszy nieruchomości oraz surowcowych.

Zespół Analiz Online

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę