Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2018)

13.07.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W czerwcu saldo wpłat i wypłat w polskich funduszach inwestycyjnych wyniosło -718 mln zł, co było przede wszystkim efektem odpływów netto z produktów detalicznych (-648 mln zł)

Produkty skierowane do szerokiego grona klientów odnotowały najniższy bilans sprzedaży od 6 lat. To trudny czas dla klientów i zarządzających funduszami. Z jednej strony trwa marazm na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, z drugiej rośnie ryzyko eskalacji globalnej wojny handlowej, a z trzeciej czynniki lokalne, takie jak sprawa GetBacku, również zniechęcają inwestorów do podejmowania ryzyka nierozerwalnie związanego z funduszami.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Jak zwykle (już 17 miesiąc z rzędu) dodatnie napływy netto odnotował segment funduszy pieniężnych. Wyniosły one ponad +1,1 mld zł netto, co jest jednak wynikiem najsłabszym od października ubiegłego roku. Wśród kilkudziesięciu rozwiązań z tej grupy jest kilka wyróżniających się. To m.in. PKO Skarbowy (+308 mln zł netto), Arka Prestiż Gotówkowy (+134 mln zł) i Arka BZ WBK Gotówkowy (+123 mln zł). Fundusze pieniężne to jedyny z dużych segmentów, w którym odnotowano dodatni bilans sprzedaży w poprzednim miesiącu.


Nawet dotychczas bardzo popularny segment funduszy dłużnych odnotował odpływy w ujęciu netto na poziomie -538 mln zł. To drugi miesiąc z rzędu ujemnego bilansu sprzedaży. W maju i w czerwcu z funduszy dłużnych wycofano w sumie ponad -750 zł netto. Ostatni raz z taką sytuacją rynek musiał zmierzyć się 3 lata temu. To przede wszystkim efekt odpływów z funduszy polskich obligacji korporacyjnych (w czerwcu wyniosły ponad -400 mln zł netto). Większość z tej kwoty przypadło na dwa fundusze Arki (razem -328 mln zł netto). Sporo klientów BZ WBK TFI prawdopodobnie przeniosło część środków do wspomnianych wcześniej funduszy pieniężnych tego towarzystwa.

Z największymi odpływami od przeszło dekady musieli zmierzyć się zarządzający funduszami absolutnej stopy zwrotu (-654 zł netto). Większość przypadła na fundusze Trigon TFI i Altus TFI. Kilkadziesiąt milionów złotych netto wycofano również z produktów zamkniętych PKO TFI i Opoka TFI.

Czerwiec nie przyniósł przełomu w segmencie funduszy akcyjnych (-443 mln zł netto). Klienci umarzali jednostki i certyfikaty solidarnie zarówno w grupie produktów akcji polskich jak i zagranicznych. Spośród wszystkich rozwiązań na wyróżnienie zasługuje Investor Nowych Technologii i PKO Dóbr Luksusowych Globalny, do których pozyskano po ponad +30 mln zł netto.

W przypadku funduszy mieszanych saldo wyniosło -65 mln zł. Obraz segmentu poprawiły wyniki sprzedaży dwóch funduszy Investors TFI – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (+91 mln zł) i Investor Zrównoważony (+47 mln zł). Po drugiej stronie barykady znalazł się QUERCUS Ochrony Kapitału (-57 mln zł) oraz dwa fundusze mieszane z oferty Amundi Polska TFI - Globalnych Perspektyw Dynamiczny i Umiarkowany (razem ponad -53 mln zł netto).


Wyprzedaż na rynku metali odbiła się negatywnie na sprzedaży prawie wszystkich funduszy surowców. W czerwcu saldo wpłat i wypłat wyniosło -39 mln zł netto. Jedynie dwa fundusze mogą pochwalić się dodatnim saldem – QUERCUS Gold (+1,5 mln zł) i Pekao Surowców i Energii (+0,3 mln zł).

W pozostałych segmentach również odnotowaliśmy odpływy. W funduszach nieruchomości było to -65 mln zł netto (to przede wszystkim efekt umorzeń certyfikatów w jednym z likwidowanych produktów), a w przypadku funduszy aktywów niepublicznych -91 mln zł, co było skutkiem umorzeń certyfikatów z rozwiązań dedykowanych (często jednemu inwestorowi). Bilans sprzedaży był nieznacznie dodatni w funduszach sekurytyzacyjnych, choć wyniki podciągnął tylko jeden fundusz.

Zespół Analiz Online

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę