10 najbardziej zyskownych funduszy pierwszego półrocza

05.07.2018 | Katarzyna Czupa
Źródło: enterlinedesign/shutterstock.com
W gronie rozwiązań z najwyższą stopą zwrotu znalazła się solidna reprezentacja produktów lokujących środki w spółki technologiczne

Pierwsze półrocze 2018 r. było dość trudne dla polskich funduszy inwestycyjnych. Po bardzo spokojnym 2017 r. wzrost rynkowej zmienności sprawił, że tylko trzecia część funduszy otwartych zdołała pomnożyć kapitał klientów. Dla przypomnienia w pierwszym półroczu ub.r. na plusie było ok. 90% rozwiązań.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Które fundusze wypracowały najwyższy wynik w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku? W gronie dziesięciu najbardziej zyskownych rozwiązań dominują produkty skupiające się na akcjach zagranicznych. W ścisłej czołówce zestawienia znajdziemy fundusze, których strategia zakłada inwestowanie środków głównie w spółki wzrostowe, w tym technologiczne. Jak dotąd najlepiej wypadł Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) – wartość jego jednostki wzrosła o +19,2%. Na drugim miejscu znalazł się Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO), którego stopa zwrotu wyniosła +17,2%. Tuż za nim znalazły się Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) i Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO). Rozwiązania te zyskały odpowiednio +17,0% i 13,3%.


W każdym z wymienionych funduszy znaczną część aktywów stanowią spółki technologiczne. Ich wyceny rosną nieprzerwanie od kilku lat – trendu tego nie zahamowała nawet korekta, która miała miejsce wczesną wiosną tego roku. Choć większość globalnych indeksów, w tym amerykański S&P500, nie zdołała jeszcze odrobić strat poniesionych po lutowym giełdowym załamaniu, „technologiczny” Nasdaq wzrósł do końca czerwca o +8,8%. W przypadku pierwszego funduszu oraz produktów oferowanych przez Skarbiec TFI spółki wchodzące w skład indeksu Nasdaq stanowiły ok. 30% ich aktywów. Do portfeli trafiają również podmioty z innych parkietów. W spółki zagraniczne, w tym w akcje amerykańskich gigantów z sektora technologicznego, znaczną część kapitału inwestują także Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) i Investor Zrównoważony (Investor FIO). Wyniki obu funduszy wyniosły odpowiednio +10,3% i +10,1%. Drugi z produktów środki lokuje także na polskim rynku długu. Tutaj, pomimo dość dynamicznej sytuacji, pierwsze półrocze przyniosło lekki spadek rentowności o 7 pb. – z 3,3 do 3,2%, czyli wzrost cen.

W ciągu minionych sześciu miesięcy sporo zarobić dały także fundusze akcji polskich o strategii typu „short”, które zarabiają na spadkach. W zestawieniu najbardziej zyskownych rozwiązań znalazły się QUERCUS short (Parasolowy SFIO), Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) i ALTUS Short (FIO Parasolowy). Stopy zwrotu tych produktów rosną, gdy spada wartość indeksu WIG20. Tegoroczna sytuacja na polskiej giełdzie nie jest sprzyjająca. Od czasu styczniowych historycznych wzrostów na GPW dominuje podaż, która dotknęła zarówno małe, średnie, jak i duże spółki – WIG20 stracił blisko -13,3%.

W gronie najbardziej  zyskownych rozwiązań pierwszego półrocza znalazł się także Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO). Wartość jego jednostki wzrosła o +9,1%. Produkt z oferty Caspar TFI wyróżnia się na tle konkurencyjnych funduszy z grupy akcji europejskich rynków rozwiniętych nieprzerwanie od 2016 r. – zarówno w 2016 r. i 2017 r. Licząc od początku tego roku wypracował najwyższy wynik  w grupie. Na korzyść tego rozwiązania także działa spora domieszka spółek technologicznych – na koniec maja br. stanowiły one blisko 60% portfela.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

FAANGfundusze typu shortNASDAQWIG20wyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę