ETF-y w funduszach – najpopularniejsze kierunki inwestycyjne

12.06.2018 | Katarzyna Czupa
Źródło: Protasov AN/shutterstock.com
Najwięcej kapitału przyciągnęły rozwiązania dające ekspozycję na rynek akcji, głównie europejskich, ale również amerykańskich i rynków wschodzących

Na koniec grudnia ub. r. wartość kapitału zainwestowanego w ETF-y przez krajowe fundusze wyniosła 1,1 mld zł. To nieco mniej niż pół roku wcześniej, lecz wciąż to jeden z wyższych poziomów w historii polskiego rynku. Sprawdzamy, które towarzystwa korzystają z tych rozwiązań najchętniej oraz jakie  ETF-y cieszą się największą popularnością wśród zarządzających.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

ETF-y (ang. exchange traded funds) to rodzaj otwartych funduszy pasywnych, których jednostki są notowane na giełdzie. Ich celem jest dążenie do odzwierciedlenia zachowania danego indeksu rynkowego. Popularność tych produktów wśród polskich zarządzających wynika przede wszystkim z łatwości inwestycji. Lokując kapitał w tytuły uczestnictwa danego ETF zyskuje się ekspozycję na pożądaną klasę aktywów i wybrany rynek. Nie ma konieczności bezpośredniego zakupu papierów na poszczególnych rynkach (w wielu wypadkach bywa to trudne ze względu na bariery wejścia w postaci m.in. szeregu wymogów formalnych). Pośredni sposób inwestycji ogranicza też konieczność samodzielnej, szczegółowej analizy aktywów bazowych.

Według danych na 31 grudnia 2017 r. ETF-y w portfelach miało 78 funduszy z 21 TFI. Pod względem wartości ulokowanych środków liderem jest niezmiennie PKO TFI, które w rozwiązania te zainwestowało przeszło 306 mln zł, to o +15% więcej niż pół roku wcześniej. Kapitał płynie przede wszystkim z dwóch funduszy - PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) i PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO), których lokaty w ETF-y wyceniane były na przeszło 70 mln zł (w każdym z obu przypadków). Towarzystwo to przoduje także jeśli chodzi o liczbę rozwiązań, które angażują się w ETF-y – na koniec ubiegłego roku było to 12 funduszy.

Jeśli chodzi o drugie miejsce na podium na pozycję tę awansował Skarbiec TFI (przeskok o dwa oczka w stosunku do czerwca 2017 r.). Aktywa towarzystwa w formie funduszy ETF wyniosły na koniec grudnia 2017 r. nieco ponad 200 mln zł (+37% kw/kw). Na trzecim miejscu niezmiennie znajduje się BZ WBK TFI, które w ETF-y ulokowało niespełna 140 mln zł (-13% kw/kw). Warto zauważyć, że drugie półrocze przyniosło spory spadek zaangażowania w fundusze ETF jeśli chodzi Aviva Investors Poland TFI – z blisko 240 mln zł netto na koniec czerwca ub. r. do niespełna 90 mln zł na koniec grudnia ub. r. W efekcie towarzystwo spadło w zestawieniu z drugiej na piąta pozycję. Sporego wzrostu środków zainwestowanych w ETF-y doświadczyło natomiast TFI BGŻ BNP Paribas – z niespełna 60 mln zł do blisko 95 mln zł (+64%).


Które ETF-y cieszą się największą popularnością wśród zarządzających? Biorąc pod uwagę klasy aktywów przeszło połowę środków ulokowano w funduszach skupiających się na akcjach. Struktura geograficzna jest dość zdywersyfikowana, jednak wiodąca pozycja należała do rozwiązań oferujących ekspozycję na papiery europejskie. Sporo kapitału zainwestowano także w rozwiązania skupiające się na rynku długu – trafiła tu mniej więcej czwarta część łącznej kwoty ulokowanej w fundusze ETF.

Jak wypadają poszczególne rozwiązania? Na koniec ubiegłego roku najwięcej środków zainwestowano w iShares Euro High Yield Corporate Bond ETF (Acc) (EUR) – ponad 140 mln zł. Produkt ten daje ekspozycję na wysokodochodowe obligacje korporacyjne denominowane w euro. Z funduszu tego korzystały trzy towarzystwa – BZ WBK TFI, Investors TFI i Skarbiec TFI. W przypadku pierwszego z TFI kwota inwestycji wyniosła 110 mln zł.

Na drugim miejscu znalazł się Lyxor ETF Euro Stoxx Banks (EUR), który skupia się na bankach działających w krajach strefy euro. W fundusz ten ulokowano  przeszło 60 mln zł, z czego lwia część pochodzi z produktów oferowanych przez PKO TFI – znajdziemy go w portfelach sześciu rozwiązań towarzystwa.

Podium zamyka iShares S&P 500 ETF (Dis) (USD), który daje ekspozycję na indeks amerykański indeks S&P500. Tuż za zwycięską trójka znalazł się kolejny ETF skupiający się na tym rynku - iShares Core S&P 500 ETF (USD). W pierwszej dziesiątce funduszy, w które polskie rozwiązania ulokowały najwięcej kapitału znalazły się również m.in. trzy ETF-y dające ekspozycję na rynki wschodzące oraz produkt skupiający się na branży medycznej.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

ETFwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę