Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2018)

14.05.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W kwietniu polski rynek funduszy inwestycyjnych doświadczył sporego odpływu kapitału – bilans sprzedaży wyniósł -8,6 mld zł netto

Sytuacja ta była wynikiem przewagi umorzeń w segmencie funduszy niedetalicznych. Z jednego z rozwiązań z oferty Skarbiec TFI wycofano bowiem blisko -10,0 mld zł netto. Jeśli chodzi o fundusze detaliczne kwiecień zakończył się na plusie – do produktów skierowanych do szerokiego grona klientów trafiło blisko +1,3 mld zł netto. Jest to już 16 miesiąc z rzędu z dodatnim bilansem sprzedaży. Licząc tylko od początku br. saldo wpłat i wypłat wyniosło +6,7 mld zł.

Kwiecień nie przyniósł większych zmian jeśli chodzi o preferencje klientów – największą popularnością wciąż cieszyły się rozwiązania o najniższym ryzyku. Do funduszy gotówkowych i pieniężnych wpłacono ponad +1,8 mld zł netto. To nieco mniej niż w bardzo udanym marcu br., mimo tego był to jeden z najwyższych bilansów sprzedaży w historii. W efekcie w tym roku do produktów zaliczanych do tego segmentu trafiło już blisko +7,4 mld zł netto. Jeśli chodzi o poszczególne fundusze największą popularnością cieszył się niezmiennie PKO Skarbowy (Parasolowy FIO), do którego wpłacono +530 mln zł netto. To najwyższy miesięczny bilans sprzedaży w historii tego produktu. Na kolejnych miejscach znalazły się UniKorona Pieniężny (+301 mln zł netto) oraz Pekao Pieniężny (+140 mln zł netto).

Kapitał chętnie wpłacano także do funduszy dłużnych – w kwietniu trafiło do nich blisko +290 mln zł netto. Dobra passa w tym segmencie rynku, podobnie jak rozwiązań skupiających się na rynku pieniężnym, trwa nieprzerwanie od stycznia ub. r. Minione dwa miesiące przyniosły jednak sporą zmianę struktury wpłat do poszczególnych grup. Od marca przewagi umorzeń doświadczają bowiem dotychczasowi liderzy pod względem bilansu sprzedaży, czyli fundusze obligacji korporacyjnych. W ubiegłym miesiącu wypłacono z nich ok. -180 mln zł netto. Jest to m.in. pokłosie problemów spółki windykacyjnej GetBack, które doprowadziły do wzrostu niepewności wśród inwestorów.


Kapitał był kierowany natomiast do funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych – ich bilans sprzedaży w kwietniu wyniósł +210 mln zł netto, najwięcej od stycznia 2015 r. Najwięcej środków pozyskała UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO), do której trafiło +33 mln zł netto. Na kolejnych miejscach znalazły się Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych i Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, których saldo wpłat i wypłat wyniosło po blisko +30 mln zł netto.

Ten rok nie sprzyja natomiast funduszom akcyjnym, które od marca doświadczają przewagi umorzeń. W kwietniu saldo wpłat i wypłat wyniosło -430 mln zł netto. Stopniowa stabilizacja sytuacji na giełdach oraz dodatnie wyniki funduszy inwestycyjnych nie przekonały klientów do lokowania środków w rozwiązania o bardziej agresywnej strategii. Odpływu kapitału doświadczyły zarówno produkty skupiające się na polskich (-270 mln zł netto), jak i zagranicznych spółkach (-156 mln zł netto). Najwięcej środków wycofano z funduszy akcji polskich uniwersalnych – przewaga umorzeń wyniosła tu -125 mln zł netto. W grupie tej najmniejszą popularnością cieszyła się Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO), z której wypłacono blisko -26 mln zł netto.


Trzeci miesiąc z rzędu kapitał wypłacany jest także z funduszy mieszanych. Ujemny bilans sprzedaży to efekt głównie przewagi umorzeń wśród rozwiązań realizujących strategię ochrony kapitału – w kwietniu z grupy tej wycofano blisko -280 mln zł netto. Odpowiada za to jeden fundusz – QUERCUS Ochrony Kapitału. Jego bilans sprzedaży wyniósł w kwietniu -290 mln zł netto (był on ujemny także w lutym i marcu br.).  

Jeśli chodzi o pozostałe grupy dobra passa wciąż nie powróciła do funduszy absolutnej stopy zwrotu – umorzenia przeważają praktycznie od maja ub. r. W ubiegłym miesiącu bilans sprzedaży wyniósł ok. -29 mln zł netto. Mimo poprawy koniunktury na rynku popularnością nie cieszą się również fundusze surowców – w kwietniu bilans sprzedaży w tej grupie wyniósł -8 mln zł netto. Saldo wpłat i wypłat było ujemne także jeśli chodzi o fundusze nieruchomości (-490 mln zł netto) oraz sekurytyzacyjne (-24 mln zł netto). Na plusie znalazły się natomiast fundusze aktywów niepublicznych (+19 mln zł netto). 

Zespół Analiz Online

TAGI:

flowsfundsze akcyjnefundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalnefundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychfundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowefundusze surowcowesaldo wpłat i wypłat

zobacz także

↑ na górę