Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (marzec 2018)

12.04.2018 | Weronika Kałuska
pobierz plik: pdf
Marzec to kolejny miesiąc z rzędu, w którym fundusze inwestycyjne otrzymały solidny zastrzyk kapitału. Jest to zasługa przede wszystkim funduszy niedetalicznych, do których napływ był ponad czterokrotnie wyższy niż w przypadku produktów oferowanych szerokiemu gronu klientów

Fundusze detaliczne pozyskały blisko +1,5 mld zł netto. Dla funduszy niedetalicznych było to ponad +6 mld zł. Sumarycznie miesiąc ten był więc rekordowy – tak wysokich napływów środków nie notowano od grudnia 2015 roku. Jednocześnie w przypadku funduszy detalicznych marzec jest 15 z rzędu miesiącem z dodatnim bilansem sprzedaży. Łącznie od początku 2017 roku wpłacono do nich ponad +23 mld zł netto. 

W marcu wśród inwestorów tradycyjnie dużą rolę odgrywało bezpieczeństwo lokowanych środków. Dziewiąty miesiąc z rzędu największym zainteresowaniem klientów detalicznych cieszyły się fundusze gotówkowe i pieniężne. Marcowe saldo wpłat i wypłat w przypadku tej grupy wyniosło, podobnie jak w lutym, ponad +2 mld zł.

Nie jest zaskoczeniem, że po raz kolejny wysokie napływy to zasługa przede wszystkim funduszu PKO Skarbowy (Parasolowy FIO), którego bilans sprzedaży w marcu wyniósł rekordowe +525 mln zł netto. Wśród liderów tej grupy znalazły się także UniKorona Pieniężny (+262 mln zł netto) oraz UniAktywny Pieniężny (+138 mln zł netto), zamieniając się miejscami na podium. Oba produkty pochodzą z rodziny UniFundusze SFIO.

Także fundusze dłużne miały dodatni bilans sprzedaży w marcu. Należy zaznaczyć, że to 14 miesiąc z rzędu, w którym segment ten cieszy się zainteresowaniem inwestorów. Saldo wpłat i wypłat dla detalicznych funduszy dłużnych wyniosło +222 mln zł. W odróżnieniu od lutego, napływ środków odnotowały głównie fundusze skupiające się na papierach zagranicznych (+132 mln zł netto). Fundusze dłużne polskie pozyskały +90 mln zł netto. Chociaż dla funduszy dłużnych polskich uniwersalnych i papierów skarbowych marzec był miesiącem rekordowym (odpowiednio +169 mln zł netto i +137 mln zł netto), wynik dla całego segmentu znacząco skorygowały wzmożone wypłaty środków z produktów korporacyjnych (-213 mln zł netto). Jest to sytuacja zaskakująca, bowiem do tej pory krajowe obligacje korporacyjne były chętnie kupowanymi instrumentami.
 
Podobnie jak w lutym, w marcu ujemny bilans sprzedaży odnotowały detaliczne fundusze akcyjne. Przyczyną tej sytuacji były trwające na giełdzie spadki i wzrost zmienności na rynkach. Saldo wpłat i wypłat wyniosło -322 mln zł. Ujemny bilans sprzedaży odnotowały jednak wyłącznie fundusze akcji polskich (-359 mln zł netto), w tym najniższy - UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) -29 mln zł. Do funduszy akcji zagranicznych wpłynęło natomiast blisko +38 mln zł netto.

Drugi miesiąc z rzędu ujemnego bilansu sprzedaży doświadczyły także detaliczne fundusze mieszane (-116 mln zł netto). Niezaprzeczalnie jest to wynik trudnej sytuacji na warszawskiej giełdzie. Marzec boleśnie doświadczył fundusze mieszane polskie (-182 mln zł netto). Większości wypłat dokonali inwestorzy QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO). Jego saldo wpłat i wypłat wyniosło -146 mln zł netto. To już kolejny nie najlepszy miesiąc dla tego funduszu.


Z detalicznych funduszy absolutnej stopy zwrotu wycofano ponad -200 mln zł netto. Niewielki odpływ środków odnotowały fundusze surowcowe (-6 mln zł netto). Przewagi umorzeń nad wpłatami doświadczyły także produkty aktywów niepublicznych o charakterze detalicznym (-221 mln zł netto). Dodatni bilans sprzedaży odnotowały natomiast fundusze nieruchomości i sekurytyzacyjne.

Weronika Kałuska
Analizy Online


TAGI:

flowsfundsze akcyjnefundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalnefundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychfundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowefundusze surowcowesaldo wpłat i wypłat

Popularne


zobacz także

↑ na górę