Aktywa funduszy inwestycyjnych (styczeń 2018)

12.02.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Dobre rozpoczęcie roku na światowych giełdach przyczyniło się do wzrostu aktywów krajowych funduszy inwestycyjnych. Na koniec stycznia zgromadzone w nich było w sumie 283,6 mld zł – o przeszło +21,5 mld zł (+8,2%) więcej niż przed rokiem i ponad +4,6 mld zł więcej niż przed miesiącem (+1,7%)

Pomogła sprzyjająca sytuacja na globalnych rynkach kapitałowych. Pod wieloma względami to był rekordowy początek roku. Dość powiedzieć, że indeks S&P 500 (największe publiczne spółki amerykańskie) odnotował wzrost o +5,6%, co było najwyższym wynikiem w styczniu w tym wieku. Fala optymizmu z amerykańskiego rynku przelała się na inne parkiety świata, w tym polski. Indeks szerokiego rynku WIG znalazł się o +3,6% nad kreską. To wsparło wyniki zarządzania funduszami akcji, a w połączeniu z dodatnim bilansem sprzedaży przyczyniło się do wzrostu aktywów w tym segmencie o +1,4 mld zł m/m (+4,1%). Z tej kwoty najwięcej, bo 0,5 mld zł, przypadło na fundusze akcji polskich uniwersalnych. Ponad 0,2 mld zł więcej było na koniec stycznia w funduszach akcji polskich małych i średnich spółek.

Pomimo presji na rynku globalnego długu (wzrost rentowności, a więc spadek cen obligacji skarbowych w wielu gospodarkach świata) rosną aktywa w funduszach dłużnych. Na koniec stycznia zgromadzone w nich było prawie 48 mld zł – o +1,1% niż miesiąc wcześniej. Stało się to za sprawą przede wszystkim funduszy polskich obligacji korporacyjnych (+0,4 mld zł) i wybranych rozwiązań obligacji zagranicznych. Wartość aktywów w funduszach polskich papierów skarbowych spadła bowiem o przeszło -0,1 mld zł, a w tych o uniwersalnej strategii wzrosła tylko nieznacznie.

W przypadku funduszy gotówkowych i pieniężnych od wielu miesięcy obserwowany jest nieprzerwany wzrost aktywów. Na koniec stycznia było w nich zgromadzone 42,7 mld zł, tj. o +3,8% więcej niż miesiąc wcześniej. Odpowiedzialny jest za to wysoki bilans sprzedaży. Według szacunków Analiz Online, większość funduszy z tego segmentu mogła pochwalić się dodatnim saldem wpłat i wypłat.

Fundusze mieszane również mają za sobą udany miesiąc pod względem dynamiki aktywów. W styczniu wartość środków w nich zgromadzonych wzrosła o +0,8 mld zł, tj. o +2,5%. Fundusze stabilnego wzrostu, zrównoważone, ochrony kapitału oraz wybrane fundusze mieszane zagraniczne – tu aktywa przyrosły w największym stopniu.

Suma aktywów spadła za to w segmencie funduszy absolutnej stopy zwrotu (-0,1 mld zł, tj. -0,8% m/m). W styczniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach przyczynił się do tego głównie ujemny bilans sprzedaży. W rezultacie od marca ubiegłego roku wartość aktywów spadła już o przeszło -1,0 mld zł.

Do bardzo niewielkich przetasowań doszło w trzech najmniejszych segmentach rynku – funduszy nieruchomości, rynku surowców oraz sekurytyzacyjnych.

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze akcjifundusze dłużnefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę