Wyniki funduszy inwestycyjnych (styczeń 2018)

02.02.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf xls
To był świetny początek roku na globalnych rynkach kapitałowych, a więc i dla krajowych funduszy inwestycyjnych

Indeks MSCI World, odzwierciedlający koniunkturę na giełdach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju, wzrósł o +5,6% - najwyżej od niemal dwóch lat. To przełożyło się na wyniki krajowych funduszy inwestycyjnych. Zdecydowana większość z nich wypracowała dodatnie stopy zwrotu. Pod presją był jednak rynek długu skarbowego, stąd fundusze obligacji wypadły słabiej na tle ich akcyjnych konkurentów. 

Początek roku należał przede wszystkim do rynków wschodzących. Te o globalnej strategii dały zarobić średnio +5,3%, a fundusze akcji azjatyckich bez Japonii +5,0%. Wspólnym mianownikiem były, po pierwsze, rosnące ceny na szerokim rynku surowców, charakterystyczne dla rozgrzanych hossą rynków. Po drugie – osłabiający się dolar, który dla gospodarek i firm z krajów wschodzących oznacza niższe realne zadłużenie w walucie Wujka Sama. W styczniu najwyższy wynik osiągnął MetLife Akcji Rynków Wschodzących wyceniany w dolarze (+10,6%) oraz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (+9,8%).
 
Rynki rozwinięte również mają za sobą świetny początek roku. Amerykańskie indeksy nie zatrzymują się i wciąż zdobywają kolejne szczyty. Akcje w USA wspierają m.in. oczekiwania inwestorów co do skutków reformy podatkowej przyjętej pod koniec ubiegłego roku. Prezydent Donald Trump podpisał się pod znaczącą obniżką podatków dla przedsiębiorstw, co może oznaczać, że miliardy dolarów kapitału pozostanie na amerykańskim rynku pod postacią wyższych dywidend. W samym styczniu indeks S&P 500 wzrósł o +5,6%. Fundusze akcji amerykańskich odnotowały średni wynik na poziomie +2,9%, a najlepiej wypadł Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (+7,3%) oraz Skarbiec US STEEP (+4,8%).
 
Polska giełda tradycyjnie już podążała za wydarzeniami na globalnych rynkach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest to już drugi miesiąc z rzędu, w którym rosną indeksy zarówno blue chipów (WIG20), jak i średnich (mWIG40) oraz małych spółek (sWIG80). W związku z tym zarówno fundusze akcji polskich uniwersalnych jak i MiŚS dały zarobić średnio po +3,0%. Szczególnie dobrze wypadły Excalibur FIZ (+7,4%) oraz Investor Akcji Spółek Dywidendowych (+7,3%).
 
Pod presją były natomiast obligacje skarbowe w wielu krajach na świecie. Rentowności papierów od USA przez kraje strefy euro po Polskę rosły nawet o kilkanaście procent. To pokłosie wielu czynników – korekty po długim okresie hossy na rynku obligacji czy oczekiwaniach co do powolnego zaostrzania polityki pieniężnej przez największe banki centralne świata. Wzrost rentowności oznacza presję na spadek ich cen i niższe wyniki funduszy dłużnych. Te o globalnej strategii oraz z ekspozycją na polskie papiery skarbowe odnotowały spadek o średnio -0,1%. Lepiej na ich tle wypadły fundusze polskich obligacji korporacyjnych, które wzrosły o średnio +0,2%. Poza produktami wycenianymi w dolarach najlepiej wypadły fundusze obligacji emerging markets - NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (+4,6%) oraz Allianz PIMCO Emerging Local Bond (+4,5%).

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychfundusze akcji globalnych rynków wschodzącychfundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze akcji polskich uniwersalnerynek akcjiwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę