Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (październik 2017)
14.11.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Październik był jednym z najlepszych miesięcy pod względem tegorocznego bilansu sprzedaży

Według naszych szacunków saldo wpłat i wypłat całego rynku wyniosło przeszło +1,8 mld zł. Przewaga wpłat nad umorzeniami jest efektem kontynuacji napływu kapitału do funduszy detalicznych - w minionym miesiącu produkty dedykowane odnotowały ujemny bilans sprzedaży w wysokości -14 mln zł netto.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Saldo wpłat i wypłat funduszy detalicznych w październiku wyniosło ponad +1,85 mld zł i było blisko dwukrotnie wyższe niż miesiąc wcześniej. Równocześnie to trzeci najlepszy miesiąc pod względem bilansu sprzedaży w tym roku. Obserwujemy zatem kontynuację dobrej passy – październik to bowiem dziesiąty z rzędu miesiąc dodatnich napływów. Saldo wpłat i wypłat od początku tego roku wyniosło ponad +14 mld zł.


Kolejny miesiąc z rzędu struktura napływów potwierdza, że polscy klienci detaliczni cenią sobie bezpieczeństwo inwestycji. W październiku do funduszy gotówkowych i pieniężnych trafiło ponad +1 mld zł netto. To drugi najlepszy wynik w roku. Od początku 2017 r. do rozwiązań z tej grupy wpłacono przeszło +5,3 mld zł netto. Już szósty miesiąc z rzędu najwyższe saldo nabyć i umorzeń odnotował PKO Skarbowy (Parasolowy FIO),do którego klienci wpłacili prawie +350 mln zł netto. Tuż za nim na podium ponownie znalazły się UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) oraz Investor Płynna Lokata (Investor FIO), które pozyskały odpowiednio +190 i +150 mln zł.

Październik przyniósł jednak pewne przetasowania w zestawieniu funduszy cieszących się największą popularnością klientów. W minionym miesiącu drugą najchętniej wybieraną grupą produktów były nie rozwiązania dłużne, lecz fundusze mieszane. Trafiło do nich przeszło +580 mln zł netto, najwięcej w tym roku oraz w ciągu minionych dziesięciu lat. Kapitał trafiał przede wszystkim do produktów skupiających się na polskich papierach – ich bilans sprzedaży wyniósł +340 mln zł netto. Najwięcej środków pozyskały fundusze stabilnego wzrostu (+224 mln zł netto), w tym przede wszystkim PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO). Łącznie napłynęło do nich blisko +180 mln zł netto.
Inwestorzy dość chętnie lokowali środki także w fundusze mieszane zagraniczne (saldo wpłat i wypłat wyniosło +240 mln zł). Najwięcej kapitału pozyskał Optimum VL Agresywny (Optimum FIO), uruchomiony pod koniec września 2017r. W ciągu pierwszego pełnego miesiąca działalności trafiło do niego ponad +80 mln zł netto.


Nieco mniejsze niż przed miesiącem, ale wciąż dość wysokie dodatnie, saldo nabyć i umorzeń zanotowały fundusze dłużne. Bilans sprzedaży produktów zaliczanych do tej grupy wyniósł +319 mln zł, najmniej od maja br. Już tradycyjnie najwięcej kapitału przyciągnęły fundusze polskie, w tym przede wszystkim te skupiające sią na papierach korporacyjnych. Trafiło do nich +338 mln zł netto, a największą popularnością cieszyły się produkty z oferty BZ WBK TFI. Najwyższy bilans sprzedaży, trzeci miesiąc z rzędu, odnotowała Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO), do której trafiło +124 mln zł netto. Tuż za nią znalazła się Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO).

Zainteresowaniu klientów funduszami obligacji korporacyjnych towarzyszyło równoczesne wycofywanie środków z produktów skupiających się na polskich obligacjach skarbowych. Październikowe saldo wpłat i wypłat rozwiązań zaliczanych do tej grupy wyniosło ok. -100 mln zł netto. Łącznie w tym roku klienci wycofali z nich już ponad -670 mln zł netto. Po dwóch miesiącach przewagi umorzeń nad wpłatami, napływu środków doświadczyły także fundusze akcyjne – trafiło do nich +175 mln zł netto. Odwrotnie niż miało to miejsce na początku roku, kiedy kapitał płynął przede wszystkim do produktów skupiających się na rynku polskim, środki wpłacano głównie do funduszy akcji zagranicznych. Do pierwszej z grup trafiło +285 mln zł, podczas gdy z funduszy akcji polskich wycofano ok. -110 mln zł netto. Wśród produktów lokujących środki głównie w spółki zagraniczne największą popularnością cieszył się PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO), do którego wpłacono ok. +190 mln zł netto.

Październik nie sprzyjał natomiast funduszom absolutnej stopy zwrotu – klienci wypłacili z nich blisko -100 mln zł netto. Produkty te doświadczają przewagi umorzeń nad wpłatami nieprzerwanie od maja br. Ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały także fundusze aktywów niepublicznych, sekurytyzacyjne, rynku surowców oraz nieruchomości. 

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze absolute returnfundusze akcji polskichfundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę