Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017)
12.10.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
We wrześniu bilans sprzedaży funduszy inwestycyjnych był ujemny i wyniósł -1,3 mld zł. To jednak efekt wysokich wypłat ze skierowanych do wąskiej grupy inwestorów funduszy aktywów niepublicznych. Znacznie lepiej wypadła sprzedaż produktów detalicznych. Przewaga wpłat nad wypłatami wyniosła prawie +1,1 mld zł. To świetny rok pod względem sprzedaży funduszy dla „Kowalskiego”. Dotychczas każdy miesiąc kończył się z solidnym, dodatnim bilansem sprzedaży. Od początku roku do tego typu rozwiązań wpłacono netto już +12,3 mld zł, czyli trzy razy więcej niż w całym 2016 roku.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Do pełni sukcesu brakuje tylko napływów do funduszy akcyjnych. Tych jednak wciąż nie widać. We wrześniu z detalicznych strategii akcyjnych odpłynęło netto -0,3 mld zł. Trudno obwiniać za to słabsze wrześniowe wyniki krajowej giełdy (indeks WIG spadł o -1,1%), zwłaszcza mając na uwadze świetne wyniki w poprzednich miesiącach i wciąż pozytywne prognozy na przyszłość. Największy wpływ na wynik miał wysoki odpływ z funduszu PZU Akcji KRAKOWIAK (-201 mln zł). Po kilkanaście milionów złotych pozyskały największe fundusze akcji, w tym NN Akcji czy UniKorona Akcje


Kolejny miesiąc z rzędu sprzedawały się przede wszystkim fundusze z grup pieniężnych (+0,8 mld zł) i dłużnych (+0,5 mld zł). Detaliczni klienci znów pokazali, że cenią sobie przede wszystkim bezpieczeństwo. Pod względem sprzedaży zdecydowanie wyróżniło się kilka funduszy. W grupie rozwiązań pieniężnych to Investor Płynna Lokata (+149 mln zł) oraz PKO Skarbowy (+177 mln zł).

W przypadku funduszy dłużnych największą popularnością cieszyły się te rozwiązania, które inwestują głównie w obligacje korporacyjne polskich przedsiębiorstw. Od wielu miesięcy wysoka sprzedaż wyróżnia dwa fundusze TFI BZ WBK - Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (we wrześniu: +57 mln zł) oraz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (+118 mln zł). Podobnie było w przypadku Millennium Obligacji Korporacyjnych (+71 mln zł). W przypadku funduszy dłużnych, w których portfelach dominują papiery skarbowe, wysoki napływ netto odnotował we wrześniu PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (+170 mln zł).


Ci klienci detaliczni, którzy chcieli jednak skorzystać nieco na dobrej koniunkturze na giełdzie wybierali fundusze mieszane (+0,2 mld zł). W zależności od strategii (stabilnego wzrostu, zrównoważone czy aktywnej alokacji) mogą inwestować nawet ponad połowę środków w akcje. Wysoką sprzedaż odnotowały PKO Stabilnego Wzrostu (+55 mln zł), Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (+43 mln zł) i Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (+41 mln zł).

W pozostałych grupach funduszy bilans sprzedaży był bliski zera. W przypadku popularnych w ostatnich latach strategiach absolutnej stopy zwrotu we wrześniu było to -38 mln zł. Na plus wyróżnił się Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ (+83 mln zł), Trigon Infinity Akcji FIZ (+46 mln zł) oraz otwarty fundusz Skarbiec Market Opportunities (+38 mln zł).

Z podobnym odpływem kapitału mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy sekurytyzacyjnych i surowcowych. Niewielki dodatni bilans sprzedaży charakteryzował fundusze nieruchomości

Zespół Analiz Online


TAGI:

fundusze absolute returnfundusze akcji polskichfundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

13.07.2018
↑ na górę