Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (grudzień 2016)
13.01.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Ostatni miesiąc roku przyniósł znaczny odpływ kapitału. Według naszych szacunków bilans sprzedaży całego rynku mógł wynieść ok. -8,3 mld zł

Tym samym był to jeden z najgorszych miesięcy w historii rynku funduszy. O tak dużej skali zadecydował segment funduszy niedetalicznych, zazwyczaj szytych na miarę dla pojedynczych inwestorów czy grup kapitałowych. W tej grupie najwięcej środków zostało wypłacone z PZU SFIO Universum, funduszu przeznaczonego dla grupy PZU. Również segment detaliczny, po 5 udanych miesiącach, w grudniu odnotował przewagę wypłat nad wpłatami. Nie była ona jednak duża, wyniosła -120 mln zł.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.


Zaszło także kilka zmian w strukturze sprzedaży. Wprawdzie wciąż klienci najchętniej wybierali fundusze absolutnej stopy zwrotu, które wydłużyły dobrą passę do 15 miesięcy, to w grudniu mieliśmy do czynienia z odwróceniem tendencji w przypadku funduszy o niższym poziomie ryzyka. Z funduszy gotówkowych klienci wypłacili o ponad -370 mln zł więcej, niż do nich wpłacili. To najsłabszy wynik w tym roku i jeden z gorszych w historii. Na 46 funduszy ujemny bilans sprzedaży odnotowały 33 rozwiązania. Wśród nich najwięcej środków klienci wypłacili z Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO), UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) oraz PKO Skarbowy (Parasolowy FIO), który jest największym funduszem detalicznym w krajowej ofercie.


W przypadku funduszy dłużnych był to wyjątkowo słaby miesiąc, biorąc pod uwagę wcześniejsze pięć, w których pozyskały one ponad +2,4 mld zł. Przewaga umorzeń dotknęła co drugi fundusz, a ostateczny bilans sprzedaży zamknął się w -136 mln zł w grudniu. Klienci wypłacali środki głównie z funduszy inwestujących w polskie papiery skarbowe. W przypadku funduszy, których zarządzający szukają zysku za granicą, bilans sprzedaży był dodatni.

W grudniu ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały także fundusze surowcowe (drugi taki miesiąc w roku) oraz fundusze mieszane, dla których był to już dziewiętnasty miesiąc z rzędu pod kreską.

W minionym miesiącu pozytywnie zaskoczyły natomiast fundusze akcyjne, bo choć zamknęły miesiąc z ujemnym bilansem sprzedaży, to był on najlepszyod 5 miesięcy (wyniósł zaledwie niecałe -2 mln zł). Nie najgorszy wynik to jednak zasługa głównie wybranych produktów. W przypadku funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii saldo wpłat i wypłat wyniosło +52 mln zł, głównie dzięki nowym środkom wpłaconym do PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) oraz PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy). W przypadku funduszy akcji małych i średnich spółek przeważyły już umorzenia (o -41 mln zł).

W segmencie detalicznym, poza funduszami absolutnej stopy zwrotu, dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowały w grudniu jeszcze fundusze ochrony kapitału, sekurytyzacyjne oraz aktywów niepublicznych. Liderem sprzedaży został Quercus TFI (+190 mln zł), dzięki popularności Multistrategy FIZ, który pozyskał +112 mln zł (najwięcej ze wszystkich funduszy) oraz QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO). W pierwszej trójce znalazły się także TFI PZU oraz Trigon TFI.


W całym 2016 roku saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych wyniosło +4,9 mld zł. Zdecydowanym liderem sprzedaży zostały fundusze absolutnej stopy zwrotu (+3,4 mld zł). Na kolejnych miejscach znalazły się fundusze gotówkowe i pieniężne (+2,6 mld zł) oraz dłużne (+1,6 mld zł). Miniony rok nie należał do funduszy akcyjnych, z których klienci wypłacili w sumie -2,7 mld zł.

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji małych i średnich spółekfundusze akcji polskichfundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanewartość i struktura aktywów

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę