Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (listopad 2016)
12.12.2016 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W listopadzie bilans sprzedaży całego rynku był dodatni i wyniósł +0,7 mld zł 

Oba segmenty funduszy (detaliczne i niedetaliczne) odnotowały dodatnie saldo wpłat i wypłat. Wartość wpływów netto obu grup była porównywalna. Jeżeli chodzi o segment detaliczny, warto zauważyć, że jest to piąty miesiąc z rzędu z dodatnim wynikiem. Jednakże, jego wartość jest dwukrotnie niższa niż miesiąc wcześniej i najniższa od lipca (skala z każdym miesiącem słabnie). W listopadzie saldo tych operacji wyniosło blisko +0,4 mld, w porównaniu do +0,7 mld zł w październiku, +1,0 we wrześniu i w sierpniu oraz  +1,6 mld zł w lipcu.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.


Zmianie nie uległa natomiast struktura sprzedaży. Wciąż klienci najchętniej wybierali mniej ryzykowne strategie oraz - tradycyjnie już - fundusze absolutnej stopy zwrotu. Druga grupa cieszyła się największą popularnością, bowiem trafiło do niej +250 mln zł netto. Na kolejnych miejscach znalazły się fundusze dłużne oraz gotówkowe i pieniężne. Wartość wpływów netto do tych grup wyniosła odpowiednio +150 mln oraz +110 mln zł. Największy odpływ środków netto odnotowały fundusze akcyjne (-200 mln zł). Struktura sprzedaży jest pochodną ogromnej fali niepewności, która przetoczyła się przez rynki w związku z wyborami prezydenckimi w USA.


Jeżeli chodzi o fundusze absolutnej stopy zwrotu, największe wpływy netto odnotowały fundusze zamknięte. Liderami sprzedaży były fundusze PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ (+53 mln zł) oraz Trigon Quantum Neutral FIZ (+33 mln zł).

W przypadku funduszy dłużnych warto zauważyć, że inwestorzy wybierali równie chętnie obligacje polskie, jak i zagraniczne. Większość środków (w obu grupach) lokowana była w papiery korporacyjne. Jeżeli chodzi o fundusze oparte o polski dług, większość wpłat netto (+120mln) trafiła do Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN. Na drugim miejscu znalazła się Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO), do której napłynęło ponad +55 mln zł netto. Największy odpływ kapitału zanotowały polskie fundusze dłużne uniwersalne (-95 mln zł).


Kolejny nieudany miesiąc mają natomiast za sobą fundusze akcyjne. W listopadzie klienci wypłacili z nich ponad -0,2 mld zł netto. Większość środków została wycofana z produktów dających ekspozycję na krajowy rynek akcji. Umorzenia były największe w funduszach uniwersalnych oraz małych i średnich spółek. W pierwszej z grup największe negatywne saldo wpłat i wypłat odnotował Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO), z którego wycofano -24 mln zł netto. W drugiej grupie najwięcej stracił Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors SFIO), bo -31 mln zł netto.

Po 11 miesiącach saldo wpłat i wypłat do wszystkich funduszy detalicznych wynosi +5 mld zł. W samym październiku najwięcej nowych aktywów do funduszy szeroko dostępnych pozyskały wspomniane już Open Finance TFI (+145 mln zł) oraz TFI PZU (+128,3 mln zł) i Altus TFI (+95 mln zł). Najwyższe ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały natomiast OPERA TFI (-70 mln zł), Union Investment (-69 mln zł) oraz Pioneer Pekao TFI (-67 mln zł).
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online


TAGI:

fundusze akcji małych i średnich spółekfundusze akcji polskichfundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanewartość i struktura aktywów

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę