Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Nasze drogie fundusze

23.08.2016 | Anna Zalewska
W Europie opłaty bieżące ponoszone przez klientów funduszy spadły z 1,09% do 1,0% w ciągu ostatnich 3 lat. A w Polsce?

Firma analityczna Morningstar zbadała wysokość opłat bieżących ponoszonych przez klientów funduszy w Europie. Ich poziom ważony aktywami spadł z 1,09% w 2013 roku do 1,0% w 2016 roku. W tym czasie obniżyły się koszty we wszystkich 4 najważniejszych segmentach rynku: akcyjnym, dłużnym, mieszanym (allocation) oraz gotówkowym.
 

Analiza Morningstara "Morningstar European Cost Study 2016" nie objęła Polski. Tymczasem dane dla naszego rynku przedstawiają się nie najlepiej. Nie dość, że opłaty bieżące ważone aktywami są zdecydowanie wyższe niż w Europie, to w niektórych segmentach wręcz wzrosły. W przypadku funduszy akcyjnych w 2013 roku wynosiły ok. 3,0%, a w 2016 roku 3,5%. To blisko 3-krotnie więcej niż wynosi średnia europejska (1,27%) i blisko 2-krotnie więcej niż w najdroższych Włoszech (2,11%). Jeszcze większą różnicę można zaobserwować w funduszach gotówkowych. W Europie poziom opłat bieżących wynosi 0,15%, a w polskich produktach aż 1,0% (w ciągu 3 lat nie zmienił się).   
 
Opłaty bieżące są publikowane w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, popularnie zwanym KIID (Key Investor Information Document). Zawierają one wszystkie opłaty i koszty pobierane z aktywów funduszu, w tym m. in.: opłatę za zarządzanie, wszystkie koszty niezwiązane bezpośrednio z działalnością inwestycyjną (np. prowadzenie rachunku przez depozytariusza) oraz opłaty transakcyjne.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Z opłat bieżących wyłączone są natomiast m.in. opłaty dystrybucyjne oraz opłaty za wyniki. To odróżnia je od popularnego wskaźnika TER (total expense ratio), który pokazuje udział różnych kosztów w aktywach. W efekcie, w przypadku funduszy, w których opłata za sukces ma duży udział w opłacie za zarządzanie, jest ona odzwiercieldona jedynie w TER (w KIID prezentowana jest oddzielnie jako "opłata za wynik").

Ale jest też inna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę. W przypadku funduszy, których aktywa lokowane są w inne fundusze (np. FoF, master-feeder) – opłata za zarządzanie, jak i TER zazwyczaj nie uwzględniają opłat pobieranych przez źródłowe fundusze. Tymczasem są one zawarte w opłacie bieżącej. Dlatego jeśli chcemy poznać całkowite koszty zarządzania tego typu funduszami, warto sięgnąć do KIID-u, a nie karty funduszu, czy prospektu.
 
Z badania Mornigstara wynika, że najniższe opłaty bieżące ważone aktywami występują w Irlandii i Szwajcarii. Najdroższe fundusze są natomiast we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Belgii. 

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

KIIDkoszty i opłaty, promocje

zobacz także

↑ na górę