Burzliwy rok w branży TFI
10.01.2020 | Wojciech Kiermacz
To był rok. Branża funduszy inwestycyjnych żyła startem PPK, kilka TFI straciło zezwolenie, a w innych doszło do historycznych zmian. Ponadto – reforma OFE i zachęty

Zachęty dały się we znaki

To był zdecydowanie najbardziej palący, branżowy temat. Zaczęło się od publikacji stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zachęt przy sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w grudniu 2018 roku. Ma ono dwojakie skutki - po pierwsze, w praktyce dystrybutorzy funduszy nie mogą pobierać wynagrodzenia od TFI w postaci kick-backów za sprzedaż funduszy (czyli części opłaty za zarządzanie). Po drugie, mogą jedynie pobierać wynagrodzenie od TFI za usługi na rzecz poprawy jakości obsługi klientów. Ale zanim je dostaną, towarzystwa muszą zweryfikować, czy to im się należy. To zmiana o 180 stopni w stosunku do dotychczasowego modelu, jaki ukształtował się na polskim rynku. W jej skutek wielu dystrybutorów funduszy (np. banki) zamknęły się na sprzedaż funduszy zewnętrznych zarządzanych przez niezależne TFI. I dla nich ten rok był wyjątkowo ciężki. KNF rozmawia jednak z branżą na temat nowego modelu rozliczeń. W międzyczasie doprecyzowywała stanowisko z grudnia 2018 r., wprowadzając kilka pozytywnych dla branży zmian.  

KNF precyzuje zasady rozliczania za sprzedaż funduszy
Ministerstwo Finansów podało pomocną dłoń niezależnym dystrybutorom funduszy
KNF po raz trzeci uzupełnia stanowisko w sprawie zachęt

Start PPK

Na początku lipca wystartował program Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności w ramach miejsca pracy. Dla 20 instytucji finansowych, w tym TFI i PTE był i jest to projekt absorbujący mnóstwo czasu i zasobów. Ale gra toczy się o możliwość zarządzania funduszami dla 11,5 mln pracujących Polek i Polaków.

Wszystko o PPK

Likwidacja OFE

Rok 2019 to także zaawansowane prace nad likwidacją OFE, które zostały zapoczątkowane jeszcze w 2017 roku. Pierwsze bardziej szczegółowe założenia projektu ustawy poznaliśmy w kwietniu. Zgodnie z nimi uczestnicy OFE będą mieli wybór: pierwsza domyślna opcja, którą z dużym prawdopodobieństwem wybierze większość z 16 mln uczestników OFE, zakłada przekazanie środków OFE na prywatne IKE. Od zgromadzonych oszczędności pobrana zostanie 15-proc. opłata przekształceniowa. Druga opcja to przekazanie oszczędności z OFE do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i zapisanie ich na podstawowym koncie emerytalnym FUS w I filarze. Ta opcja będzie wymagała złożenia specjalnej deklaracji.

Przeczytaj więcej:

Likwidacja OFE w pigułce
Niebieska czy czerwona? Czyli co oznacza wybór między IKE a ZUS?
Bliski koniec PTE. Rynek TFI czeka rewolucja
 
Według pierwszych założeń ustawa miała wejść w życie w styczniu tego roku. Tymczasem w grudniu rząd przesunął wszystkie terminy o pół roku, a projekt ustawy trafił do sejmu. Tam na posiedzeniu 9 stycznia posłowie odrzucili wnioski opozycji o wyrzuceniu do kosza projektu ustawy. Teraz posłowie będą pracować nad projektem w sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Rok zmian kadrowych

W 2019 roku rozkręciła się karuzela kadrowa – przypominamy te najważniejsze.
Już w styczniu Ewa Radkowska-Świętoń i Dariusz Lasek odwołani z zarządu Skarbiec TFI. Funkcję prezesa objęła Anna Milewska.

W kwietniu rewolucyjne zmiany w zarządzie wprowadziło TFI PZU. Funkcję prezesa TFI objął Robert Kubin. Do zarządu trafił także Dariusz Lasek jako Chief Investment Officer oraz Marcin Żółtek, były prezes PZU PTE, który odpowiada za wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych. Marcin Adamczyk, dotychczasowy prezes TFI PZU przeszedł do PZU SA.

W czerwcu zmienił się zarząd najstarszego TFI w Polsce – Pekao TFI. Stanowisko prezesa objął Jacek Janiuk, wcześniej związany ze Skarbcem TFI.

We wrześniu zmienił się zarząd Generali Investments TFI, co było efektem zmian właścicielskich (Union Investment TFI zostało przejęte przez Grupę Generali). Z funkcji prezesa zrezygnowała Małgorzata Góra-Dubiela, która była jedną z najdłużej urzędujących prezesów krajowych TFI (od 1999 roku). Jej miejsce zajął Grzegorz Piwowar. Wcześniej, we wrześniu do zarządu dołączył także Kazimierz Fedak, który od 2018 roku w Generali CEE Holding odpowiadał za rozwój biznesu zarządzania aktywami w regionie.

W listopadzie pojawiła się informacja o odejściu Leszka Jedleckiego z NN TFI. Z towarzystwem był związany 23 lata.

Duże zmiany zaszły też w AgioFunds TFI, w którym z funkcji prezesa zrezygnował Adam Dakowicz. Jego miejsce objął Dariusz Wieloch.

Trzy towarzystwa nie mogą już zarządzać funduszami

To był bezprecedensowy rok pod względem kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aż trzem towarzystwom funduszy inwestycyjnych odebrane zostało zezwolenie na wykonywanie działalności. Chodzi o Saturn TFI, Lartiq TFI (d. Trigon TFI) i GO TFI.

Saturn TFI stracił zezwolenie na wykonywanie działalności
Lartiq TFI (d. Trigon TFI) stracił zezwolenie na wykonywanie działalności
GO TFI znika z rynku

Zmiany w klasyfikacji funduszy dłużnych i gotówkowych

Rok 2019 przyniósł istotne zmiany w klasyfikacji funduszy inwestycyjnych. Wynikały one w dużej mierze ze zmian przepisów prawa europejskiego, ale stały się również dobrą okazją do tego, by „naprawić” sytuację w wielu grupach, tak by uczynić je bardziej homogenicznymi.

Największą zmianą w klasyfikacji Analiz Online było to, że zdecydowaliśmy się odejść od wyróżniania segmentu gotówkowego i pieniężnego. Po wejściu w życie unijnego rozporządzenia okazało się, że żaden krajowy fundusz nie spełniał odpowiednich kryteriów. Jednocześnie wprowadziliśmy nowy podział funduszy dłużnych na: korporacyjne, uniwersalne (zapadalność poniżej 3 lat), uniwersalne długoterminowe (zapadalność powyżej 3 lat), skarbowe (zapadalność poniżej 3 lat) oraz skarbowe długoterminowe (zapadalność powyżej 3 lat).

Przeczytaj więcej w tekście: Zmiana klasyfikacji funduszy dłużnych polskich oraz gotówkowych i pieniężnych PLN
 
 
 
 
 

TAGI:

KNFOFEPPKZachęty

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

zobacz także

↑ na górę