Wszystko o PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy system długoterminowego oszczędzania dla wszystkich pracowników. Program ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków.


PPK jest:

  • powszechny – dotyczy wszystkich pracowników, płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia
  • dobrowolny – w każdej chwili można zrezygnować z PPK lub ponownie do niego wrócić
  • prywatny – oszczędności zgromadzone w PPK są własnością pracowników
  • przyjazny pracownikom – nie trzeba nic robić, aby przystąpić do PPK; obowiązek ten spoczywa na pracodawcy i wybranej przez niego instytucji finansowej
  • obowiązkowy dla pracodawcy - możliwość przystąpienia do programu musi zapewnić każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 1 pracownika
  • tani – niski limit kosztów (tylko 0,6% zgromadzonych środków w skali roku)
Do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zostało wpisanych do tej pory 19 podmiotów zarządzających (jeden zrezygnował).
Do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zostało wpisanych do tej pory 19 podmiotów zarządzających (jeden zrezygnował).
Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności.
Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności.
W styczniu 2019 roku weszła w życie ustawa o PPK. Jest to system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku
W styczniu 2019 roku weszła w życie ustawa o PPK. Jest to system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku
Nad wprowadzeniem PPK do oferty pracuje łącznie około 20 instytucji finansowych. Przedstawiamy ich listę, a także przybliżamy inne instytucje zaangażowane w system PPK.
Nad wprowadzeniem PPK do oferty pracuje łącznie około 20 instytucji finansowych. Przedstawiamy ich listę, a także przybliżamy inne instytucje zaangażowane w system PPK.
W artykule wyjaśniamy m.in. kto i ile może odkładać w PPK, jak i kiedy wypłacać środki, oraz co stanie się w sytuacji zmiany pracy, rozwodu czy śmierci
W artykule wyjaśniamy m.in. kto i ile może odkładać w PPK, jak i kiedy wypłacać środki, oraz co stanie się w sytuacji zmiany pracy, rozwodu czy śmierci
Na pracodawcach ciąży wiele obowiązków związanych z uruchomieniem PPK. Pokazujemy, jak się w tym nie pogubić
Na pracodawcach ciąży wiele obowiązków związanych z uruchomieniem PPK. Pokazujemy, jak się w tym nie pogubić
Wpłaty uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych będą gromadzone w ramach tzw. funduszy zdefiniowanej daty. Przybliżamy model ich działania
Wpłaty uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych będą gromadzone w ramach tzw. funduszy zdefiniowanej daty. Przybliżamy model ich działania
Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące PPK
Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące PPKWiadomości o PPK

↑ na górę