Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Aktywa funduszy inwestycyjnych (maj 2020)

15.06.2020 | analizy.pl
Wartość aktywów netto polskiego rynku funduszy inwestycyjnych wzrosła w maju o ponad 5 mld zł i na koniec miesiąca wyniosła 244,4 mld zł

W maju rynki finansowe miały się dobrze, pomimo trwającej pandemii – rosła większość giełd na świecie i spadały rentowności obligacji. Również w Polsce, gdzie indeks WIG wzrósł o 4,4%, a rentowności 10-letnich obligacji skarbowych spadły o 30 pkt. baz. do 1,16%. To pomogło funduszom wypracować dobre wyniki i w połączeniu z wysokim bilansem sprzedaży sprawiło, że aktywa netto całego polskiego rynku funduszy inwestycyjnych wzrosły o ponad 5 mld zł (+2,1%) i na koniec maja wyniosły 244,4 mld zł.

Aktywa


Wśród głównych segmentów funduszy, największy wzrost pod względem wartościowym odnotowano w funduszach dłużnych i akcyjnych – aktywa netto tych pierwszych na koniec maja wyniosły 93,2 mld zł, o 1,5 mld zł (+1,6%) więcej niż miesiąc wcześniej. To efekt wysokiej sprzedaży kilku renomowanych funduszy, a z drugiej strony wyhamowania odpływów z marca i kwietnia.

Aktywa

Drugi miesiąc z rzędu rosły aktywa w funduszach akcji. Tym razem o 1,5 mld zł (+7,1%), do 22,1 mld zł. Kilkaset milionów złotych przybyło zarówno w funduszach akcji polskich jak i zagranicznych, szczególnie w funduszach globalnych rynków rozwiniętych. Dzięki wzrostom na rynkach akcji, jak i obligacji, aktywa przyrosły również w funduszach mieszanych. Rekordowe saldo sprzedaży w połączeniu ze wzrostem cen ropy naftowej i złota wywindowało aktywa także funduszy rynku surowców.

Aktywa

Aktywa funduszy PPK 

Aktywa

Najszybciej rosnącą grupą funduszy pod względem procentowym są fundusze zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Co miesiąc są zasilane stałymi wpłatami od pracodawców i pracowników. W maju wartość środków w nich zgromadzonych wzrosła o ponad jedną piątą do przeszło miliarda złotych w samych TFI (uwzględniając PTE i TUnŻ to w sumie już 1,2 mld zł).

TAGI:

wartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę