Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Aktywa funduszy zagranicznych (grudzień 2019)

20.02.2020 | analizy.pl
Całkowite aktywa funduszy sprzedawanych w Polsce z oferty czterech zagranicznych asset managerów (BlackRock, BNP Paribas IP, Franklin Templeton, Schroder IM) wzrosły w 2019 roku o ok. 400 mln zł (+8,4%) 

Ubiegły rok był wyjątkowym, jednym z najlepszych w tym wieku pod kątem stóp zwrotu z inwestycji na rynkach kapitałowych. Najważniejsze indeksy akcji zarówno w krajach rozwiniętych jak i wschodzących rosły po przeszło +20%. Równocześnie spadały rentowności na globalnych rynkach obligacji, co oznaczało wzrost cen tych instrumentów. To wspomogło wzrost aktywów zagranicznych funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych w Polsce przez czterech zagranicznych asset managerów działających na naszym rynku. Na koniec grudnia aktywa wyniosły 5,4 mld zł i były wyższe o ok. 400 mln zł niż rok wcześniej.
 

Aktywa

Wzrost aktywów to efekt również dodatniego bilansu sprzedaży, który w 2019 r. wyniósł ok. 50 mln zł. W pewnym, niewielkim stopniu pomogło również osłabienie się polskiego złotego w stosunku do dolara (w ujęciu dolarowym aktywa funduszy zagranicznych dystrybuowanych w Polsce wzrosły o 7,3%).
 
Aktywa

Patrząc na poszczególne grupy wyraźnie wzrosły aktywa w dwóch największych – akcyjnej i dłużnej. W przypadku funduszy akcyjnych, najbardziej wzrosły aktywa w kilku funduszach złota i akcji rynków wschodzących, w tym azjatyckich. W przypadku funduszy dłużnych najbardziej rosły aktywa w strategiach globalnych, ale i high yield.

Patrząc na strukturę aktywów przez pryzmat waluty, przez rok nie doszło do dużych zmian – wciąż niespełna połowa (45%) środków ulokowana jest w jednostkach z zabezpieczonym ryzykiem walutowym (PLN-hedged).

TAGI:

aktywa funduszy zagranicznychwartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę