Aktywa funduszy inwestycyjnych (listopad 2019)

12.12.2019 | analizy.pl
W listopadzie wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła o +2,2 mld zł do 264,5 mld zł na koniec miesiąca. Podobnie jak w poprzednim miesiącu, do wzrostu solidarnie przyczynił się napływ nowego kapitału (+0,7 mld zł) jak i pozytywne wyniki zarządzania.

Listopad był szóstym z rzędu miesiącem, w którym rynek akcji krajów rozwiniętych piął się w górę. Zyskiwały także rynki akcji krajów wschodzących, a indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na światowych giełdach, wzrósł o +2,3%. Migracja kapitału z rynku obligacji na rynek akcji sprawiła, że gorzej wypadły fundusze papierów dłużnych zarówno polskich jak i zagranicznych. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do poziomu 1,77%, a polskich do 2,01%. Mimo to, to właśnie fundusze dłużne cieszyły się największą popularnością i to one w największym stopniu powiększyły aktywa w listopadzie.
Aktywa
 
W ciągu jednego miesiąca wartość zgromadzonego w nich kapitału powiększyła się o +1,2 mld zł. Na koniec miesiąca było w nich ulokowane łącznie 111,4 mld zł, ponad 42% wszystkich aktywów.
 
W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy dłużnych uniwersalnych, czyli grupy, w której znajduje się większość dawnych funduszy gotówkowych (+0,7 mld zł) oraz funduszy dłużnych uniwersalnych długoterminowych (+0,4 mld zł).

Listopad był udany dla niemal wszystkich segmentów rynku, poza surowcowymi, z których klienci wycofywali swoje środki. Poza funduszami dłużnymi istotny wzrost aktywów odnotowały jeszcze fundusze sekurytyzacyjne (+0,6 mld zł) oraz aktywów niepublicznych (+0,3 mld zł). W pozostałych segmentach przyrost aktywów sięgał około kilkudziesięciu milionów zł. W przypadku funduszy akcyjnych to zasługa dobrych wyników przez nie wypracowanych, saldo wpłat i wypłat było bowiem ujemne. Co ciekawe w listopadzie wzrosły także aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu – o ponad 70 mln zł.

Aktywa

Licząc od początku roku, wartość zgromadzonych w funduszach środków wzrosła o +7,3 mld zł. Najwięcej zyskały fundusze dłużne (+8,6 mld zł) oraz aktywów niepublicznych (+1,0 mld zł). Najwięcej spadły aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu (-2,3 mld zł), czyli o jedną czwartą.
 
Zespół analizy.pl

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę