Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Aktywa funduszy inwestycyjnych (sierpień 2019)

13.09.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Pomimo globalnej korekty na rynkach akcji, wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych wzrosła – głównie dzięki funduszom dłużnym i aktywów niepublicznych

W sierpniu przez globalne giełdy przeszła kilkuprocentowa korekta. Odzwierciedlający kilkadziesiąt największych parkietów na świecie MSCI AC World spadł o 2,57%, do czego solidarnie przyczyniła się wyprzedaż na rynkach rozwiniętych i wschodzących, w tym w Polsce. Na fali obaw związanych z globalną recesją rosły ceny „bezpiecznych przystani” – obligacji skarbowych, złota i amerykańskiego dolara. W efekcie aktywa w polskich funduszach inwestycyjnych na koniec sierpnia wzrosły do 260,1 mld zł (+0,6% m/m). Głównie dzięki sprzedaży i wynikom największej kategorii – funduszy dłużnych.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

analizy.pl


W funduszach dłużnych ulokowane jest 107,9 mld zł. Na przestrzeni miesiąca aktywa wzrosły o 1,4 mld zł, przede wszystkim dzięki wysokiej sprzedaży (1,2 mld zł netto), ale i wynikom (ponad 0,2 mld zł). Rentowności obligacji skarbowych w Polsce i za granicą maleją, w efekcie rosną ceny obligacji już wyemitowanych, które są w portfelach funduszy. Średnie miesięczne wyniki niektórych grup funduszy dłużnych (szczególnie długoterminowych) wyniosły od +0,5% do +0,8% - był to więc wyjątkowo dobry dla nich miesiąc.
 

Wyraźnie wzrosła również wartość środków w funduszach aktywów niepublicznych. Ta kategoria rządzi się swoimi prawami. Wpłaty lub wypłaty do jednego funduszu mogą zmienić cały obraz. Tak też było w sierpniu. Dzięki bardzo wysokiej wpłacie do jednego z dedykowanych funduszy zamkniętych, aktywa wzrosły o 1,6 mld zł. Na koniec sierpnia było to 83,5 mld zł, czyli o 1,9% więcej niż przed miesiącem.
 
W pozostałych głównych segmentach funduszy w sierpniu aktywa spadały (za wyjątkiem najmniejszego segmentu nieruchomości i sekurytyzacyjnych). Nie sposób było się przeciwstawić globalnej korekcie, stąd mocno spadły aktywa funduszy akcji do 25 z 26 mld zł. Wpływ na to miał również ujemny bilans sprzedaży funduszy akcji zagranicznych. W nieco mniejszej skali „oberwały” fundusze mieszane. Ich aktywa spadły o 0,3 mld zł, szczególnie przez ujemny wynik zarządzania, choć również przez odpływy w ujęciu netto. 
 
Systematycznie spadają aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu – klienci wycofywali środki już 21 miesiąc z rzędu. Ich aktywa spadły w skali miesiąca o 2% do prawie 7 mld zł.

analizy.pl

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę