Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (marzec 2019)

15.04.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Po udanym lutym w marcu znów przeważyły umorzenia. Bilans sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniósł -1,6 mld zł.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy - marzec 2019

Ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały wszystkie segmenty rynku. Najwięcej środków (netto) klienci wypłacili z funduszy aktywów niepublicznych (ok. -0,44 mld zł, od początku roku -0,9 mld zł). Wysokie odpływy netto odnotowały także fundusze akcyjne, z których klienci wypłacili -0,37 mld zł. Na ponad 200 funduszy akcyjnych ujemny bilans sprzedaży odnotowało 2/3 z nich.
Saldo wpłat i wypłat funduszy detalicznych - marzec 2019

Najwięcej środków klienci wypłacili z funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii oraz wybranych funduszy akcji zagranicznych. Na tym tle dobrze wypadły fundusze akcji małych i średnich spółek, dla których marzec być trzecim z kolei miesiącem z przewagą wpłat.

Wysokie odpływy odnotowały także fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz fundusze mieszane, z których klienci wypłacili netto odpowiednio -0,30 i -0,23 mld zł. Najwięcej środków straciły fundusze stabilnego wzrostu, a wśród nich PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek.

Najwięcej zmian doświadczyły fundusze dłużne, choć bilans całego segmentu był nieznacznie ujemny (-0,10 mld zł). Klienci wypłacali środki przede wszystkim z funduszy obligacji skarbowych, wśród których znalazł się PKO Obligacji Skarbowych. Jednocześnie sporą nadwyżkę wpłat nad wypłatami osiągnęły fundusze dłużne o uniwersalnej strategii (+0,53 mld zł), w tym PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) – lider marcowej sprzedaży oraz inwestujące za granicą (+0,10 mld zł).

Saldo

Na 39 analizowanych towarzystw funduszy inwestycyjnych w 11 marcowy bilans sprzedaży był dodatni. Od trzech miesięcy najwięcej środków pozyskuje NN Investment Partners TFI (w marcu było to +97 mln zł, głównie dzięki NN Obligacji (NN FIO)). Drugie miejsce zajęło Millennium TFI (+83 mln zł, dzięki Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO)), a trzecie TFI PZU (+78 mln zł, dzięki PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)). Największy odpływ środków z funduszy odnotowało natomiast PKO TFI.

Saldo


Zespół Analiz Online

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę