Aktywa funduszy inwestycyjnych (marzec 2019)

12.04.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
Wartość aktywów krajowych funduszy inwestycyjnych wyniosła na koniec marca 257,7 mld zł

Spadły więc o -1,5 mld zł (-0,6%) w porównaniu z poprzednim miesiącem. Choć rynki kapitałowe miały się w marcu dobrze i wartość środków klientów funduszy w związku z tym rosła, to jednak przeważył ujemny bilans sprzedaży.
Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych | Historia

Patrząc na poszczególne segmenty rynku, największy spadek aktywów w ujęciu wartościowym dotyczył funduszy aktywów niepublicznych (ponad -1 mld zł). Dalej w kolejności były fundusze mieszane (-346 mln zł). Wartość środków zmalała w ponad połowie z prawie 150 funduszy w tym segmencie.

Aktywa

Po świetnych dwóch miesiącach na rynkach kapitałowych, dzięki którym aktywa funduszy akcji rosły (nawet pomimo ujemnego salda sprzedaży) w marcu odnotowaliśmy spadek wartości środków o -232 mln zł (-0,9%) – zarówno funduszy akcji polskich (-169 mln zł) jak i zagranicznych (-63 mln zł).

W segmencie dłużnym z kolei sprawa nie jest taka prosta. O ile z perspektywy całego segmentu aktywa utrzymały się na podobnym poziomie, o tyle na poziomie poszczególnych grup różnice były znaczące. Aktywa funduszy polskich papierów skarbowych spadły o -994 mln zł, a wzrosły o kolejno 684 i 330 mln zł w funduszach polskich papierów skarbowych długoterminowych i uniwersalnych długoterminowych. To jednak w dużej mierze efekt transferu środków pomiędzy funduszami tylko jednego, dużego towarzystwa.

Wartość


Zespół Analiz Online

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę