Fundusze zamknięte w UFK. Jaka przyszłość je czeka?

13.04.2018 | Wojciech Kiermacz
Źródło: jirateep sankote / shutterstock.com
KNF przypomina, że nie można podawać do publicznej wiadomości wybranych informacji o niepublicznych funduszach zamkniętych. Co w takim razie z kilkudziesięcioma UFK-ami bazującymi na FIZ-ach?

Pod koniec marca Komisja Nadzoru Finansowego w stanowisku w sprawie oferowania certyfikatów niepublicznych FIZ-ów zwróciła uwagę, że nie można podawać do publicznej wiadomości szeregu informacji o certyfikatach funduszy inwestycyjnych zamkniętych niepublicznych[1], które mogłyby stanowić wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych.
Wywołało to niemałe zamieszanie na rynku TFI. Część towarzystw podeszła do sprawy bardzo konserwatywnie i zdjęła wszelkie informacje o swoich zamkniętych funduszach niepublicznych ze stron internetowych – od informacji o polityce inwestycyjnej, wszelkich dokumentów, przez wartość aktywów, na notowaniach certyfikatów i wynikach kończąc. Dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie klienci funduszu po ówczesnym zalogowaniu się. Inni z kolei zachowali status quo. Z komunikatu nie wynika bowiem wprost, na podawanie których informacji KNF będzie szczególnie wyczulona. W efekcie rynek podzielił się w interpretacji stanowiska.

Czytaj również: TFI ograniczają dostęp do informacji o FIZ-ach

W całej sprawie jest jeszcze jeden wątek, na który chcieliśmy zwrócić uwagę. Na rynku jest bowiem wielu klientów, którzy inwestują w fundusze otwarte i, co istotne z punktu widzenia stanowiska KNF, zamknięte za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK). Według danych na koniec 2017 roku w ofercie ubezpieczycieli było około 50 UFK bazujących na niepublicznych FIZ-ach. Mowa o 30 funduszach z około 780 działających w formule niepublicznej.


Nasuwa się pytanie, czy „fizowe uefki”, które pokazują politykę inwestycyjną, dokumenty funduszu i wykres notowań wiernie odzwierciedlający notowanie certyfikatu niepublicznego FIZ-a mogą być podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej o nabyciu tego certyfikatu bezpośrednio. Na to bowiem zwraca szczególną uwagę KNF w swoim piśmie.

Łączne aktywa tych UFK wynoszą według danych na koniec 2017 roku 1,3 mld zł, a aktywa wymienionych wyżej niepublicznych funduszy zamkniętych 4,2 mld zł. Jest to więc ważny kanał sprzedaży. Pamiętajmy, że są również UFK, które mogą inwestować w certyfikaty więcej niż jednego funduszu zamkniętego.


Na razie w tej części rynku nie widać dużych zmian. Otwierane są kolejne „fizowe uefki". Na przykład w ofercie Idea Banku pojawiło się nowe ubezpieczenie z UFK „Akcje plus” opracowane przez Open Life TU Życie S.A. „Co najmniej 90% swoich aktywów w certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych – bazujących przede wszystkim na akcjach spółek. Aktualnie funduszem inwestycyjnym zamkniętym jest ALTUS FIZ Akcji+” – czytamy w informacji prasowej. Będzie to piąty niepubliczny FIZ z oferty Altus TFI dostępny za pośrednictwem UFK. W tej samej formule dostępnych jest również kilka funduszy Trigona, Skarbca czy Ipopemy. Tego typu fundusze znajdziemy w ofercie ubezpieczycieli TU Europa, Vienna Life i AXA. 

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

 

[1] Obecnie w ofercie TFI jest około 780 niepublicznych FIZ-ów i 28 działających w formule publicznej, których certyfikaty są notowane na giełdzie.

TAGI:

fundusze zamknięteprodukty z UFKUFK

Popularne


zobacz także

↑ na górę