Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (luty 2018)

13.03.2018 | analizy.pl
pobierz plik: pdf
Luty to kolejny z rzędu miesiąc, który przyniósł solidny napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych

Bilans sprzedaży szerokiego rynku wyniósł w ubiegłym miesiącu ponad +1,5 mld zł. Jest to zasługa przede wszystkim funduszy detalicznych – rozwiązania dedykowane doświadczyły niewielkiej przewagi umorzeń.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Produkty oferowane szerokiemu gronu klientów pozyskały natomiast blisko +1,6 mld zł netto. To mniej niż w ubiegłym rekordowym miesiącu (wtedy wpłacono prawie +2,4 mld zł netto), lecz wciąż to jedna z najwyższych wartości od początku ub. r. Obserwujemy zatem kontynuację dobrej passy, luty br. to bowiem 14 z rzędu miesiąc z dodatnim bilansem sprzedaży. W okresie tym do produktów detalicznych wpłacono ponad +21,1 mld zł netto.


Jeśli chodzi o strukturę bilansu sprzedaży po styczniowym, dość niespodziewanym wzroście zainteresowania funduszami akcyjnymi, w lutym sytuacja zmieniła się o 180 stopni. W związku z giełdowymi spadkami i wzrostem zmienności na rynkach, przeważyły umorzenia. Saldo wpłat i wypłat wyniosło -720 mln zł. To największy odpływ kapitału z funduszy akcyjnych od czerwca 2016 r., kiedy rynkami wstrząsnęła decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej. W lutym środki wypłacano zarówno z funduszy skupiających się na polskich papierach (-520 mln zł netto), jak i zagranicznych (-200 mln zł netto). Wśród rozwiązań inwestujących w polskie akcje najniższego salda wpłat i wypłat doświadczył PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy), z którego wycofano ponad -140 mln zł netto. Jeśli chodzi o produkty, które lokują środki w akcje zagraniczne, najmniejszą popularnością cieszyły się Investor Niemcy (Investor SFIO), Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ i Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO). Bilans sprzedaży każdego z funduszy wyniósł ok. -25 mln zł.

Na skutek giełdowych zawirowań ucierpiały także fundusze mieszane, które po raz pierwszy od listopada 2016 r. doświadczyły ujemnego bilansu sprzedaży (-180 mln zł netto). Najwięcej kapitału wycofano z produktów realizujących strategię ochrony kapitału (-110 mln zł netto), co jest związane przede wszystkim z przewagą umorzeń QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO). Jego saldo wpłat i wypłat wyniosło -140 mln zł netto. Luty przerwał także dobrą passę funduszy stabilnego wzrostu, z których wypłacono blisko -40 mln zł netto.


W minionym miesiącu główną rolę niezmiennie odgrywało bezpieczeństwo – większość wpłat klientów detalicznych trafiała do funduszy gotówkowych i pieniężnych. Produkty zaliczane do tego segmentu przyciągnęły najwięcej środków już ósmy miesiąc z rzędu. Lutowe saldo wpłat i wypłat było rekordowe – jego wartość wyniosła ponad +2 mld zł, najwięcej od stycznia 2008 r.
Po raz kolejny wysokie napływy to zasługa przede wszystkim funduszu PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) – przewaga umorzeń nad wpłatami wyniosła ponad +340 mln zł netto. Kapitał pozyskiwany jest m.in. dzięki programowi inwestycyjnemu PKO Akcjomat, w ramach którego środki w pierwszej kolejności wpłacane są właśnie do tego funduszu. Na podium znalazły się także dwa produkty z oferty Union Investment TFI – UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO), na drugim miejscu podium nieprzerwanie od maja ub. r., oraz UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO). Rozwiązania te pozyskały odpowiednio +300 mln zł i +155 mln zł netto.


Miniony miesiąc przyniósł także wzrost sprzedaży funduszy dłużnych. W lutym łączne saldo wpłat i wypłat produktów z tego segmentu wyniosło +470 mln zł, to już 13 miesiąc nieprzerwanie dodatnich napływów. Środki płyną równym strumieniem zarówno do funduszy skupiających się na papierach krajowych (+260 mln zł netto), jak i zagranicznych (+210 mln zł netto). Co ciekawe, w ubiegłym miesiącu triumfy święciły przede wszystkim fundusze dłużne polskich papierów skarbowych, które pozyskały +140 mln zł netto. Natomiast dotychczas bardzo popularne produkty inwestujące głównie w krajowe obligacje korporacyjne doświadczyły napływu w wysokości „jedynie” +50 mln zł netto.

Jeśli chodzi o pozostałe segmenty luty nie przyniósł większych zmian. Fundusze absolutnej stopy zwrotu ponownie zakończyły miesiąc na minusie – wycofano z nich blisko -60 mln zł netto. Przewagi umorzeń nad wpłatami doświadczyły także produkty inwestujące na rynku surowców (-20 mln zł netto) i te skupiające się na aktywach niepublicznych (-10 mln zł netto). Dodatni bilans sprzedaży odnotowały natomiast fundusze nieruchomości i sekurytyzacyjne.


Zespół Analiz Online

TAGI:

flowsfundsze akcyjnefundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalnefundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychfundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowefundusze surowcowePKO TFIsaldo wpłat i wypłat

zobacz także

↑ na górę