Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (grudzień 2017)

15.01.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Mimo korzystnych warunków rynkowych 2017 rok był dość trudny dla wielu funduszy absolutnej stopy zwrotu. Osiąganiu atrakcyjnych wyników nie sprzyjała relatywna słabość akcji mniejszych spółek

Po dość burzliwym 2016 roku, miniony okazał się bardzo dobry dla rynków akcji. Giełdy rynków rozwiniętych kontynuowały wieloletnie trendy wzrostowe, osiągając nierzadko historycznie najwyższe poziomy. Bardzo dobrze wypadły także giełdy krajów rozwijających się. Indeks MSCI Emerging Markets zyskał +37,5%. Dobrze spisała się  także warszawska giełda. Jednak wzrosty dotyczyły głównie blue chipów. Wiele spółek o średniej, a zwłaszcza o mniejszej kapitalizacji przeżywało w tym czasie zadyszkę. Odczuło ją wiele funduszy absolutnej stopy zwrotu z grupy o uniwersalnej strategii, które często inwestują w wybrane mniejsze spółki, dodatkowo zabezpieczając portfel krótką pozycją w kontraktach na WIG20. Co czwarty z nich poniósł stratę, a średni wynik całej grupy wyniósł ok. +3,4% (najmniej od 3 lat).
Miniony rok był natomiast bardzo dobry dla funduszy absolutnej stopy zwrotu, które są skupione na rynkach długu. Ich średni wynik wyniósł solidne ok. +4,3%, a najwięcej zyskał Global Bond FIZ +5,7%. Co istotne, wszystkie fundusze w tej grupie wykazują bardzo wysoką skuteczność liczoną według naszej metodologii – ich wszystkie 12-miesięczne stopy zwrotu przesuwane co miesiąc były dodatnie, a najsłabszy roczny wynik nie spadł poniżej +1,1%. Nieźle wypadają także fundusze o strategii konserwatywnej, które dopuszczają inwestycje na rynkach akcji tylko w niewielkim stopniu. Ich średni wynik wyniósł +3,7%, jednak dwa fundusze zakończyły ubiegły rok z ujemnym wynikiem. Najwięcej zyskał natomiast Macro FIZ (+7,2%), który ma za sobą wszystkie 12-miesięczne okresy z dodatnią stopą zwrotu.


Wśród funduszy otwartych najwięcej w minionym roku zarobił Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) +22,9%. To zasługa głównie świetnych wyników w okresie wakacyjnym. Kolejne miejsca zajęły Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) +15,7% oraz  Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) +14,9%. Te trzy fundusze mają jednak w swojej historii ujemne 12-mies. stopy zwrotu – w efekcie ich skuteczność w osiąganiu dodatnich wyników w każdych warunkach nie jest najwyższa. Najwyższą (100%) skuteczność w naszym zestawieniu wykazują natomiast wybrane fundusze z oferty Altus TFI oraz Rockbridge TFI. 


Wśród funduszy zamkniętych 100% skutecznością może się pochwalić co drugi produkt. W tym gronie w grudniu zadebiutował jeden fundusz - Ultra (Opoka FIZ), dzięki temu, że jego działalność z nową strategią przekroczyła 1 rok. Jest to bardzo aktywnie zarządzany subfundusz, realizujący strategię multiasset. Debiut był udany; wypracowany w 2017 roku wynik okazał się dodatni i wyniósł +8,7%. Najwięcej w minionym roku zarobiły natomiast: Opera Za 3 Grosze FIZ (+40,9%), Total FIZ (+15,8%) oraz InReturn FIZ (+14,6%). Wszystkie te trzy fundusze miały w przeszłości słabsze okresy (ujemne roczne wyniki).
W sumie stratę w zeszłym roku poniosły 22 fundusze absolutnej stopy zwrotu, w trzech przypadkach - dwucyfrową: CP Private Equity (CP FIZ), CP Absolute Return (CP FIZ) oraz PZU FIZ Dynamiczny. W efekcie pogorszyła się ich pozycja w naszym zestawieniu analizującym skuteczność strategii absolute return.


Zespół Analiz Online
Metodologia raportu o skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu dostępna jest w załączniku do tej wiadomości

TAGI:

fundusze absolute returnwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę