IKE 2017 - Ranking Indywidualnych Kont Emerytalnych Analiz Online

15.11.2017 | Zespół Analiz Online
Źródło: Bruno Weltmann / Shutterstock.com
pobierz plik: pdf

Po raz czwarty wybraliśmy najlepsze Indywidualne Konta Emerytalne z funduszami inwestycyjnymi. Na podium mamy jedną zmianę

O atrakcyjności IKE z funduszami inwestycyjnymi decyduje wiele różnych elementów. Podzieliliśmy je na trzy pojemne grupy: efektywność zarządzania (inaczej jakość oferowanych funduszy), koszty oraz samą ofertę produktową.


Jednym z najważniejszych analizowanych kryteriów jest EFEKTYWNOŚĆ funduszy oferowanych w ramach programów, za którą można było otrzymać maksymalnie 30 punktów. W tegorocznej edycji w tej kategorii najlepiej wypadło Investors TFI, awansując z trzeciego miejsca w zeszłym roku. Fundusze oferowane przez to towarzystwo wyraźnie wyróżniają się na tle konkurencji, otrzymując wysokie oceny w Rankingach, jak i w Ratingach Analiz Online. Wysoko wypadły również fundusze z oferty Skarbiec TFI oraz PKO TFI*, za które ich IKE otrzymały po 24 punkty, a także NN Investment Partners TFI.

Analizując KOSZTY, jakie są ponoszone podczas oszczędzania z IKE pod uwagę braliśmy przede wszystkim wysokość opłat za zarządzanie. Według różnych badań to właśnie one mają największy wpływ na wynik w długim terminie. Przy efektywnie działających rynkach bilans decyzji dobrych i złych versus benchmark wychodzi bowiem zwykle na zero. Różnice między poszczególnymi programami są spore. Niektóre towarzystwa oferują posiadaczom IKE szerokie spektrum jednostek z niższymi opłatami za zarządzanie. To właśnie te TFI otrzymały najwięcej punktów w ramach tej kategorii (maksymalnie można było otrzymać 25 punktów). Mowa o PKO TFI, NN Investment Partners TFI oraz Investors TFI. Warto zauważyć, że fundusze o obniżonych stawkach można znaleźć także w ofercie kilku innych TFI, jednak w ich przypadku paleta produktów o niższych kosztach nie jest tak bogata. Wśród towarzystw, które nie oferują specjalnych jednostek, ale i tak wyróżniają się niższymi opłatami, znajduje się Union Investment TFI. W ciągu minionych miesięcy TFI dokonało bowiem sporej obniżki stawek opłat, w efekcie awansując w tej kategorii z przedostatniej pozycji na czwarte miejsce.

W Rankingu ocenialiśmy jeszcze trzy inne rodzaje opłat: za utworzenie programu, opłaty manipulacyjne oraz za konwersje. Choć większość z analizowanych towarzystw nie obciąża klientów kosztami za otwarcie programu, kilka TFI wciąż pobiera tę opłatę – najwyższe stawki stosują Rockbridge TFI oraz Esaliens TFI (wynoszą one odpowiednio 800 i 750 zł). Jak tłumaczą towarzystwa, to często jedyny dodatkowy koszt ponoszony przez klienta, który przy długoterminowym oszczędzaniu, „amortyzuje się” w czasie. Jeśli chodzi o opłaty manipulacyjne, w większości TFI w ramach IKE faktycznie nie są pobierane, a kilka towarzystw stosuje dodatkowe ulgi. To samo dotyczy opłat za konwersje - często istnieje możliwość dokonania kilku konwersji w roku za darmo (np. 2-4), ale kolejne są już płatne.

Ostatecznie najwięcej punktów w całej kategorii KOSZTY uzyskał program NN Investment Partners TFI, w ramach którego stosowane są preferencyjne stawki opłat za zarzadzanie, a klienci nie są obciążani żadnymi dodatkowymi opłatami. Niskie koszty zadecydowały także o wysokich lokatach PKO TFI oraz Investors TFI, mimo pewnych dodatkowych opłat nakładanych na inwestorów.

Ostatnim kryterium, które braliśmy pod uwagę była sama OFERTA, czyli konstrukcja produktu, za którą można było otrzymać nawet 35 punktów. Tegoroczna edycja rankingu nie przyniosła w tej kategorii wielkich zmian. Liderami pod względem szerokości oferty pozostali Pioneer Pekao TFI, NN Investment Partners TFI oraz Union Investment TFI, które oferują klientom szeroką paletę różnorodnych funduszy.

Biorąc pod uwagę także pozostałe badane elementy, jak dostęp przez Internet, ułatwienia w automatycznej alokacji środków (portfele modelowe, fundusze cyklu życia), a także dostępność IKZE w ofercie danego TFI, ostatecznie w kategorii OFERTA najwięcej punktów otrzymały programy IKE Plus z NN TFI, IKE z Union Investment TFI oraz z oferty Skarbiec TFI.

W sumie każde konto mogło uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Podobnie jak rok temu, najlepszym IKE w naszym Rankingu zostało konto emerytalne IKE PLUS dostępne w internetowej ofercie NN Investment Partners TFI. Jako jedyne znalazło się w ścisłej czołówce we wszystkich trzech kategoriach. W programie są dobre jakościowo fundusze, niskie opłaty – dzięki wprowadzeniu specjalnych tańszych jednostek K. Ponadto nie ma w nim żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych, ani za otwarcie, czy konwersję. W ramach IKE PLUS możemy wybierać spośród ponad 20 funduszy o różnych strategiach, w tym sześciu cyklu życia. Program wyróżnia się także niskim progiem wejścia (wystarczy 50 zł) oraz pełnym dostępem przez Internet.

W tegorocznej edycji Rankingu na drugim miejscu ponownie znalazł się Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE). Są w nim dostępne jedynie fundusze cyklu życia, które są wygodnym rozwiązaniem dla tych, którzy nie są gotowi do samodzielnego zarządzania dywersyfikacją (choć dla inwestorów aktywnych może być zbyt dużym ograniczeniem). Do portfeli tych funduszy zarządzający dobierają konkretne rozwiązania z oferty PKO TFI, które wyróżniają się na rynku wysoką efektywnością. Co więcej, klienci mogą inwestować kapitał w jednostki, które są dużo tańsze niż te znajdujące się w standardowej ofercie. Pewną rysą na obrazie jest wprowadzenie opłaty za otwarcie konta w wysokości 200 zł.

Jedyną zmianą na podium w stosunku do zeszłorocznej edycji rankingu jest awans IKE w Union Investment TFI z piątego miejsca na trzecią pozycję. Zadecydowała o tym przede wszystkim wspomniana obniżka opłat za zarządzanie - w ramach tej kategorii w tym roku fundusz zyskał blisko 10 pkt. Co więcej, towarzystwo oferuje wysokiej jakości fundusze. Niewątpliwą zaletą IKE jest także szeroka paleta funduszy – posiadacze konta mogą wybierać spośród 20 rozwiązań. Warto jednak zwrócić uwagę, że wadą programu jest wysoka opłata za otwarcie programu, która wynosi 600 zł.

Na początku listopada oferta Indywidualnych Kont Emerytalnych oferowanych przez TFI powiększyła się o kolejne rozwiązanie – IKE Agio. Ze względu na zbyt krótki czas działania funduszy bazowych (poniżej 3 lat) nie mogliśmy przyznać programowi żadnych punktów w kategorii efektywność. IKE Agio wypada korzystnie biorąc pod uwagę strukturę oferty. Klienci TFI mogą bowiem utworzyć konto oraz nim zarządzać całkowicie online. Ponadto mogą dokonywać automatycznej alokacji środków (gdy osiągną odpowiedni wiek) oraz lokować środki także na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Nieco gorzej wygląda sama szerokość oferty – kapitał może być zainwestowany jedynie w cztery fundusze AgioFunds TFI. Minusem programu są dość wysokie opłaty za zarządzanie, jednak towarzystwo nie obciąża klientów kosztami za utworzenie IKE, ani za konwersję środków. Ponadto stosowane są pewnie zniżki umożliwiające uniknięcie opłat manipulacyjnych. 

Zespół Analiz Online

* w przypadku PKO ocenialiśmy jakość „zwykłych” funduszy z oferty towarzystwa, które składają się na fundusze cyklu życia oferowane w IKE (są to klasyczne FOF-y).

Pełna metodologia jest dostępna w załączonym raporcie w pliku pdf.

TAGI:

AgioFunds TFIESALIENS TFIIKEInvestors TFINN Investment Partners TFIPioneer Pekao TFIPKO TFIrankingRockbridge TFISkarbiec TFIUnion Investment TFI

zobacz także

↑ na górę