Maciej Bombol: Nie planuję większych zmian w AXA TFI

05.04.2013 | Anna Księżak
Z końcem lutego do zespołu AXA TFI dołączył Maciej Bombol, który z rynkiem kapitałowym związany jest od przeszło 20 lat. W TFI łączy funkcję prezesa i dyrektora inwestycyjnego oraz bezpośrednio odpowiada za zarządzanie funduszami akcyjnymi, zastępując w tych rolach Anetę Podymę, Leszka Audę i Adama Drozdowskiego, którzy rozstali się z towarzystwem.
 
Sam proces inwestycyjny pozostaje bez zasadniczych zmian. W podejmowaniu decyzji inwestycyjnych będą brali udział również dotychczasowi członkowie zespołu TFI: Piotr Bujko i Michał Rabiej, którzy są współodpowiedzialni z Maciejem Bombolem za strategie akcyjne oraz Paweł Mizerski niezmiennie zarządzający funduszami dłużnymi.

Możemy się natomiast spodziewać niewielkich zmian w już działających produktach. W ofercie nie zobaczymy wprawdzie nowości, ale kilka funduszy przejdzie pewną metamorfozę. Najbardziej zauważalna będzie zmiana polityki inwestycyjnej AXA Antyinflacyjny. Aktywa funduszu nie będą już lokowane w papiery udziałowe. Na razie regułę tą wprowadzono w praktyce - usunięto z portfela instrumenty udziałowe, które jeszcze na koniec lutego br. stanowiły ok. 3% - a dokonane zmiany już wkrótce ureguluje nowy statut. Fundusz będzie teraz nastawiony na replikowanie sprawdzonej strategii AXA FIZ Globalnych Obligacji. To fundusz cieszący się dużą popularnością wśród klientów. Od chwili uruchomienia klienci wpłacili do niego +113 mln zł netto, dzięki współpracy z zewnętrznymi partnerami. Podstawowa różnica między funduszami będzie polegać na tym, iż w funduszu antyinflacyjnym, udział funduszy globalnych obligacji korporacyjnych (zarządzanych przez Grupę AXA) będzie sięgał ok. 50%, zaś w funduszu zamkniętym stanowi ok. ¾ portfela.
 
Dodatkowo, w połowie maja wchodzą w życie zmiany statutu AXA FIO. Dzięki nim fundusz AXA Equity Active Asset Allocation będzie miał bardziej  międzynarodowy charakter. Inny fundusz -  AXA Zrównoważony zmieni nazwę na AXA Cyklu Koniunkturalnego, w którym alokacja aktywów będzie bardziej uzależniona od oceny cykli koniunkturalnych w gospodarce. W rozwiązaniach akcyjnych nie są planowane żadne istotne zmiany, gdyż proces inwestycyjny zaimplementowany w AXA TFI umożliwia systematyczne osiąganie dobrych wyników.
 
Priorytetowym zadaniem dla TFI pod wodzą Macieja Bombola jest istotne poprawienie rentowności spółki. Obecnie jest ona skoncentrowana na pozyskiwaniu nowych środków poprzez spółki z grupy w Polsce, w tym szczególnie z polis na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Towarzystwo nie zamierza poszerzać sieci partnerów zewnętrznych. Dąży jednak do utrzymania relacji z dotychczasowymi najlepszymi dystrybutorami zewnętrznymi. Nie oznacza to diametralnej zmiany w podejściu do pozyskiwania środków, gdyż dotychczas najważniejszym dystrybutorem funduszy była spółka AXA Życie, a TFI zamierza tylko zacieśnić tą współpracę. Potwierdzeniem roli jaką spółka życiowa już odgrywa w pozyskiwaniu środków przez TFI jest bilans sprzedaży funduszy chociażby w 2012 roku, kiedy towarzystwo pozyskało łącznie +283 mln zł nowych środków, z czego grubo ponad 240 mln zł przez ubezpieczycieli (głównie AXA Życie).


Według danych na koniec 2012 roku ponad połowa zgromadzonych przez TFI aktywów, czyli 0,5 mld zł, to środki zgromadzone przez jednostki w formie funduszy kapitałowych, które są dystrybuowane głównie przez spółkę życiową z grupy. Za koordynację współpracy między spółkami odpowiada Radosław Gołaszewski, powołany w lutym do zarządu AXA TFI, który równocześnie jest szefem departamentu zarządzania produktami w AXA Życie.
 
Od chwili rozpoczęcia działalności AXA TFI, spółka generuje straty. Najgorszy okazał się rok 2011 kiedy sięgnęła ona -7 mln zł. Nieco lepszy okazał się rok 2012, który spółka zakończyłaz wynikiem -5,1 mln zł. Zdaniem Macieja Bombola, cel w postaci poprawy rentowności spółki zostanie zrealizowany już w 2013 roku, a w 2014 AXA TFI powinno pochwalić się dodatnim wynikiem finansowym.
 
/ak

TAGI:

Adam DrozdowskiAneta PodymaAXA TFILeszek AudaMaciej BombolMichał RabiejPaweł MizerskiPiotr Bujkoproduktyzmiany we władzach, akcjonariat

zobacz także

↑ na górę