Liga radzi: Udany koniec wakacji dla portfeli ekspertów
05.09.2017 | Wojciech Kiermacz
Ci uczestnicy Ligi Ekspertów, którzy postawili w sierpniu na wybrane rynki wschodzące i złoto, zarobili najwięcej


Sebastian Buczek i Grzegorz Raupuk to liderzy sierpniowego rankingu stóp zwrotu portfeli ofensywnych. Obydwaj mieli w portfelu fundusz QUERCUS Rosja – najlepiej spisujący się produkt w sierpniu spośród wszystkich wybranych przez uczestników Ligi (+6,7%). W obu przypadkach został dodany do portfeli niedawno. Zespół Quercus TFI podjął decyzję o dodaniu go pod koniec czerwca, tłumacząc to wtedy silną korelacją wyników giełdy rosyjskiej z rynkiem ropy naftowej, który to miał za sobą silną korektę spadkową. Grzegorz Raupuk z kolei dokupił jego jednostki w połowie sierpnia. Jego zdaniem rynek rosyjski jest najbardziej niedowartościowanym parkietem spośród emerging markets. Dodatkowo, sprzyja mu sytuacja geopolityczna (czytaj komentarz eksperta).

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Świetnie spisywały się również tradycyjne fundusze akcji polskich uniwersalnych, jak i te z ekspozycją na cały region Europy Środkowo-Wschodniej. Większość uczestników miało w swoich portfelach ofensywnych ekspozycję przynajmniej na jeden fundusz akcji polskich uniwersalnych. Najczęściej wybór padał na NN Akcji (w portfelu Karola Matczaka, Łukasza Mickiewicza i Grzegorza Raupuka). W sierpniu fundusz ten wypracował wynik na poziomie +3,3%.


Sporo zarobili również ci uczestnicy Ligi, którzy postawili na fundusze złota. Popyt na tego typu produkty rósł w obawie przed zaostrzającym się konfliktem w rejonie Półwyspu Koreańskiego. Portfel defensywny Agaty Filipowicz-Rybickiej jest na szczycie zestawienia przede wszystkim dzięki wykorzystaniu możliwości zainwestowania do 10% portfela defensywnego w instrumenty o wyższym poziomie ryzyka (mierzonym wskaźnikiem SRRI). Ekspertka postawiła na fundusz Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN) (obecny także w portfelu Jacka Dekarza), który w sierpniu zarobił +5,7%. Zabezpieczone ryzyko walutowe jednostki PLN-hedged dodatkowo pozwoliło uczestniczce na uniknięcie negatywnego wpływu osłabienia się dolara w stosunku do złotego. A te namieszały nieco w wynikach tych uczestników, którzy oparli swoje portfele na funduszach wycenianych w dolarze.
 

W Lidze Ekspertów wartość portfela pokazywana jest bowiem po przeliczeniu na polskie złote według kursu Narodowego Banku Polskiego z danego dnia. W efekcie mocny złoty oznacza nominalnie większą stratę lub niższy zysk z tego typu funduszy. Przynajmniej do czasu aż dolar nie odzyska siły.
 
 

Na koniec sierpnia w zagregowanym portfelu wszystkich 17 uczestników Ligi Ekspertów zwiększył się udział funduszy akcji kosztem każdej z pozostałych grup. Dwóch uczestników zdecydowało się na zmniejszenie udziału funduszy pieniężnych i dłużnych na rzecz funduszy akcji (Rafał Bogusławski, Paweł Mizerski). Zwiększenie ryzyka w portfelu ofensywnym idzie w parze ze wzrostem optymizmu uczestników mierzonym barometrem inwestycyjnym dla polskiego rynku akcji na wrzesień.

Sprawdź najnowsze prognozy ekspertów


W przypadku funduszy defensywnych zaobserwowaliśmy nieznaczny wzrost udziału funduszy dłużnych i ochrony kapitału kosztem strategii pieniężnych. Oprócz zmian dokonywanych przez uczestników, przyczynił się do tego wzrost wartości jednostek i tytułów uczestnictwa funduszy obligacji rynków wschodzących. Allianz PIMCO Emerging Local BondAllianz PIMCO Emerging Markets Bond, czy BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) dały w sierpniu zarobić po ok. +1,5%.

Na koniec sierpnia zagregowana wartość portfela defensywnego złożonego z inwestycji wszystkich uczestników wzrosła o +0,25%. W przypadku skumulowanej strategii ofensywnej wzrost wyniósł +0,71%.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online


TAGI:

Liga Ekspertów

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę