Straty nie kompensują zysków – podatki w funduszach

Olga Sierakowska
Kwestie podatkowe niejednokrotnie spędzają sen z powiek inwestorom. Nierzadko różne wątki budzą wątpliwości. Postaramy się dzisiaj przybliżyć kwestie kompensowania dochodów i strat z funduszy inwestycyjnych

Często pojawiają się wątpliwości, dotyczące kompensowania dochodów i strat uzyskanych z funduszy inwestycyjnych, przy obliczaniu podatku należnego fiskusowi. Ta kwestia jest uregulowana w art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032). Z przepisów jasno wynika, że dochodów uzyskanych z funduszy inwestycyjnych dla celów podatkowych nie można pomniejszyć o poniesione straty.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Najlepiej przedstawić teorię na konkretnym przykładzie. Rozważmy inwestycje w dwa fundusze. Dla uproszczenia przyjmujemy założenie, że nie istnieją żadne dodatkowe opłaty:

- inwestycja 1: inwestor nabywa 100 jednostek funduszu „x” po cenie 100 zł, a po roku sprzedaje wszystkie jednostki uczestnictwa za 120 zł,

- inwestycja 2: inwestor nabywa 100 jednostek funduszu „y” po cenie 100 zł, a po roku sprzedaje wszystkie jednostki uczestnictwa za 90 zł.


W powyższej tabeli zostały przedstawione dwie inwestycje – zyskowna i stratna. Podatek zostanie zapłacony przez inwestora wyłącznie w przypadku inwestycji w fundusz „x”, ponieważ został zrealizowany zysk. Dochód ten nie jest jednak w żaden sposób pomniejszany o stratę poniesioną na inwestycji w fundusz „y”. TFI ustala wartość należnego podatku w wysokości 380 zł (2000*19% - stawka podatku od zysków kapitałowych) i odprowadza go do urzędu skarbowego. Nie ma możliwości skompensowania dochodów i strat uzyskanych z tytułu inwestycji w fundusz „x” i „y”, ani rozliczania poniesionej straty w kolejnych okresach.

Warto pamiętać, że inaczej wygląda kwestia opodatkowania inwestycji w papiery wartościowe, jakimi są np. akcje. Wynika to z faktu, że ustawodawca definiuje je w zupełnie inny sposób. Odnosi się do nich art. 30b ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz.2032). W tym przypadku jak najbardziej można dokonywać odliczenia straty od dochodu przed naliczeniem podatku. Trzeba jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach, co do wartości odliczenia.  

Dzisiejsze uregulowania podatkowe są dość skomplikowane i nierzadko powodują wątpliwości inwestorów. Jedynie zmiany legislacyjne mogłyby ujednolicić tę kwestię i umożliwić kompensację dochodów i strat w przypadku funduszy inwestycyjnych. Pozostaje to jednak w gestii ustawodawcy i miejmy nadzieję, że rosnące zainteresowanie tą formą lokaty kapitału przyczyni się do korzystnych zmian z punktu widzenia inwestorów.

Olga Szałata
Analizy Online

TAGI:

podatki w funduszach

popularne porady

w co inwestować

↑ na górę