Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Wybór PPK – koszty a efektywność zarządzania

26.07.2019 | analizy.pl

Ustawa o PPK wskazuje trzy kryteria, które pracodawca powinien wziąć pod uwagę przy wyborze instytucji, z którą zawrze umowę o zarządzanie PPK

Jako pierwsze w ustawie o PPK wymienione zostały warunki zarządzania oferowane przez instytucje, a następnie efektywność zarządzania aktywami i doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zamów raport „Wybór instytucji zarządzającej PPK” Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegóły oferty. Dowiedz się więcej.
 

Wypełnij formularz!

Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy szczegóły oferty.

!
!
!
!

* Pola obowiązkowe


Wśród elementów, które składają się na warunki zarządzania, najbardziej wymiernym i widocznym jest opłata za zarządzanie. Być może dlatego instytucje finansowe zdecydowały się na obniżanie tych opłat, rozpoczynając wyścig, który z marketingowego punktu widzenia, wygląda interesująco, natomiast z punktu widzenia znaczenia dla uczestników PPK, już nie tak bardzo.
 

Czytaj także: Ile ma kosztować inwestowanie w ramach PPK?

 
Oczywiście w długoterminowym oszczędzaniu koszty ponoszone przez uczestnika programu mają duże znaczenie, zwłaszcza wtedy kiedy opłaty manipulacyjne i opłaty za zarzadzanie są wysokie. W przypadku PPK opłat manipulacyjnych nie ma, a opłata za zarządzanie została ustawowo ograniczona do 0,5% wartości aktywów rocznie z możliwością pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 0,1% (success fee), jeżeli wyniki zarządzanych funduszy, będą dodatnie i lepsze niż stopa referencyjna.

Instytucje finansowe obniżają opłaty za zarządzanie, choć pole manewru nie jest tu zbyt duże. Najniższa oplata za zarządzanie, która pojawiła się w ofertach to 0,2% dla funduszy najbezpieczniejszych, czyli tych z bliską zdefiniowaną datą. Niektóre instytucje zdecydowały się nawet w ogóle nie pobierać przez kilka kwartałów opłaty za zarządzanie. W początkowym okresie działania programu, gdy zarządzane aktywa nie będą jeszcze zbyt duże, to wbrew pozorom nie będzie prezent dla uczestników, który będzie bardzo kosztowny. Dochody instytucji z opłat za zarządzanie będą rosły stopniowo, w miarę pojawiania się kolejnych wpłat i jestem przekonany, że za 3 czy 5 lat decyzję o takiej promocji będzie im podjąć znacznie trudniej. Zwłaszcza wtedy, gdy w całym programie będzie już 30 a może 50 miliardów złotych aktywów.

Jeżeli przyjmiemy, że między instytucją oferująca preferencyjne stawki opłat za zarzadzanie a instytucją, która postanowiła w tym obszarze nie konkurować, średnia oplata za zarzadzanie różni się o 0,2 punktu procentowego, to po 10 latach różnica w kosztach ponoszonych przez uczestników PPK wyniesie 2%. Jak tę wartość oceniać?

Może przez pryzmat tego, co kryje kolejne kryterium, czyli efektywność zarządzania. W okresie od końca 2009 roku do końca czerwca 2019 stopa zwrotu na amerykańskim rynku akcji mierzona indeksem S&P 500 Total return, czyli z uwzględnieniem dywidend wyniosła ponad 220%. W tym samym czasie indeks EuroStoxx 600 grupujący największe europejskie firmy wzrósł o ponad 50%. Różnica w stopach zwrotu wyniosła więc 170 punktów procentowych na korzyść USA. Jeżeli zarządzający zdecydowałby się zainwestować 5% portfela na rynku amerykańskim, zamiast na europejskim, to różnica w stopie zwrotu przekroczyłaby 8 punktów procentowych. A to tylko 5% zainwestowanego portfela.
 
Rafał Bogusławski, dyrektor ds. strategii i rozwoju produktów oszczędnościowych
Analizy Online

TAGI:

PPKPPK w Twojej firmie

zobacz także

↑ na górę