Sejm uchwalił ustawę o PPK z ważną poprawką

08.10.2018 | Wojciech Kiermacz
Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Dokument trafi do Senatu z bardzo ważną poprawką. Ci, którzy będą chcieli w zamian za PPK otworzyć PPE, będą mieli na to więcej czasu

Prace na rewolucją w polskim systemie emerytalnym nabrały rozpędu. 4 października Sejm uchwalił ustawę o PPK i skierował ją do Senatu. Są zmiany względem ostatniej wersji z września. Otóż wprowadzono poprawkę do art. 133, dzięki której pracodawcy będą mieć więcej czasu na utworzenie lub zmodyfikowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych tak, aby mogły zwalniać z obowiązku prowadzenia PPK.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Przypomnijmy – z zapisów wrześniowego projektu ustawy wynikało, że na założenie Pracowniczych Programów Emerytalnych zwalniających z obowiązku utworzenia PPK może nie wystarczyć czasu. W dużym skrócie, takie PPE należałoby mieć, bez względu na wielkość firmy, przed wejściem w życie ustawy, a więc 1 stycznia 2019 roku. W branży produktów emerytalnych podniesiono larum, że nikt, kto zabierze się za to teraz, nie zdąży – w końcu samo procedowanie wniosku w Komisji Nadzoru Finansowego trwa co najmniej kilka miesięcy.

Przegłosowana przez Sejm ustawa zawiera zapis, w myśl którego obowiązek uruchomienia PPE zwalniającego z PPK w poszczególnych firmach powstanie dopiero od 2019 lub 2020 roku, w zależności od wielkości pracodawcy mierzonej liczbą pracowników.

Dla przedsiębiorstw zatrudniających 250 i więcej pracowników warunki powinny być spełnione do 1 lipca 2019 r, zaś w przypadku firm, których zatrudnienie znajduje się w przedziale 50-249 osób - do 31 grudnia 2019 r. Pozostałe podmioty powinny dostosować się do wymogów ustawy w dalszej kolejności. Obecne zapisy to jeszcze nie ustanowione prawo, ustawę wciąż czeka przyjęcie Senat, by w kolejnym etapie trafiła do podpisu Prezydenta – komentują przedstawiciele Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

Nie zmieniły się warunki konieczne do spełnienia. Z obowiązku utworzenia PPK mają być zwolnieni ci pracodawcy, którzy prowadzą PPE ze składką podstawową w wysokości co najmniej 3,5% i partycypacją na poziomie co najmniej 25% osób zatrudnionych.

– Poprawka wydłużająca terminy to szansa dla firm, które od lat rzetelnie prowadzą programy PPE, na formalne przygotowanie się do wymogów ustawy. Dodatkową szansę uzyskają również podmioty, które chciały założyć PPE, ale obawiały się, że mogą nie zdążyć. A popularność PPE wyraźnie wzrastała w miarę dyskusji o PPK. To w końcu rozwiązanie od wielu lat funkcjonujące na rynku, sprawdzone i cieszące się zaufaniem przedsiębiorców. Zachęcają do niego też okoliczności związane z rynkiem pracy. PPE jako dodatkowy benefit, szczególnie dla wykwalifikowanych kadr, zaczęło być pożądanym rozwiązaniem, zwłaszcza dla podmiotów chcących się wyróżnić na coraz bardziej wymagającym rynku rekrutacyjnym. Powodem popularności może być też fakt, iż obserwuje się względne wyczerpanie „efektu świeżości” innych benefitów pozapłacowych – mówi Przemysław Gawlak, dyrektor ds. sprzedaży programów emerytalnych Esaliens TFI.

Co ma zrobić pracodawca?

Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy przedstawiła rekomendacje dla pracodawców, którzy zastanawiają się nad uruchomieniem PPE, które zwalniałoby z obowiązku tworzenia PPK. Zakładając, że terminy wejścia w życie ustawy się nie zmienią, pracodawcy powinni rozważyć:

Założenie minimalnej rezerwy w budżecie wynagrodzeń na rok 2019
W przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób – założenie na 2019 rok rezerwy na koszty związane z wpłatami podstawowymi do PPK w wysokości 1,5% budżetu wynagrodzeń za dwa miesiące ostatniego kwartału 2019 roku (1,5% x 2 miesiące x miesięczny budżet wynagrodzeń). W przypadku mniejszych pracodawców brak jest konieczności zaplanowania środków na PPK w 2019 roku.

Złożenie wniosku o rejestrację nowego PPE do końca 2018 lub na początku 2019 roku
Zgodnie z treścią ustawy o PPK ma ona wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, ale pierwsza grupa największych podmiotów zatrudniających (powyżej 250 osób) będzie zobowiązana rozpocząć tworzenie PPK od dnia 1 lipca 2019 roku. Powyższe oznacza, że zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK w przypadku takiego podmiotu będzie miało miejsce, jeśli przed dniem 1 lipca 2019 roku ten podmiot będzie prowadził PPE o składce podstawowej co najmniej 3,5%, a do tego PPE przystąpi co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie. Mniejsze podmioty będą mogły korzystać z przedmiotowego zwolnienia odpowiednio dłużej i będą zobowiązane rozpocząć tworzenie PPK dopiero odpowiednio od 1 stycznia 2020 roku, 1 lipca 2020 roku albo 1 stycznia 2021 roku. Mając na względzie, że sam proces rejestracji PPE w Komisji Nadzoru Finansowego może trwać od kilku do kilkunastu tygodni, pracodawca, który rozważa utworzenie PPE, powinien w opinii Kancelarii do końca 2018 roku lub na początku 2019 roku złożyć wniosek o rejestrację takiego programu.

W przypadku dużych firm już prowadzących PPE, ale o niższych niż wskazane w ustawie składce, wniosek o jej podwyższenie również należy złożyć najpóźniej na początku przyszłego roku.

oprac. wk

TAGI:

PPEPPK

zobacz także

↑ na górę