Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2018)

07.08.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W lipcowym Rankingu Analiz Online nadaliśmy 400 ocen funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 300 miało wystarczająco długą historię by otrzymać noty także w okresie 36-miesięcznym 

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Po raz pierwszy w horyzoncie 12-miesięcznym swoje oceny otrzymało 5 funduszy. Dwa z oferty BPS TFI – BPS Depozytowy (3a) i BPS Akcji Polskich (2a) i dwa z Aviva Investors Poland TFI – Aviva Investors Globalnych Akcji (2a) i Aviva Investors Europejskich Akcji (1a). Debiutantem jest również Allianz Akcji Rynków Wschodzących (1a).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Wybraliśmy dwa fundusze, których ocena rankingowa w ostatnim czasie wyraźnie się zmieniła zarówno in plus jak i in minus. 


Swoją efektywność w horyzoncie 12-miesięcznym poprawił fundusz Investor Top 25 Małych Spółek. Z przeciętnej noty 2a w marcu, na koniec lipca doszedł do najwyższej 5a. Na tle pozostałych produktów z grupy akcji polskich małych i średnich spółek fundusz charakteryzuje się większą skalą podejmowanych zakładów i obecnością w portfelu spółek zagranicznych. W związku z tym jego wyniki często odbiegają od przeciętnych zarówno w jedną jak i w drugą stronę. Tak było w ostatnich 12 miesiącach, gdy fundusz zarobił skromne +0,5%, co jednak przy średniej stracie dla konkurentów na poziomie -10,2% znacząco podciągnęło jego ocenę w rankingu.


Na drugim biegunie znalazł się tym razem Pekao Akcji Rynków Wschodzących. Dotychczas fundusz, podobnie jak wiele innych z oferty towarzystwa, inwestował środki w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy z grupy Pioneer. Od początku roku doszło jednak do modyfikacji polityki inwestycyjnej i miejsce wspomnianych zaczęły zajmować fundusze i ETF-y z oferty wielu innych renomowanych firm zarządzających. Pozytywnych skutków tych zmian na razie nie obserwujemy – od początku roku stopa zwrotu jest o kilka punktów procentowych niższa od konkurentów z grupy funduszy globalnych rynków wschodzących.

Na koniec lipca najwyższą średnią ocenę rankingową (powyżej 4a) posiadały fundusze z oferty Investors TFI Skarbiec TFI.

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę