Aktywa funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2018)

11.05.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W kwietniu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych spadły o  -7,7 mld zł (-2,7%) w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynoszą obecnie 280,5 mld zł

Tak znaczna zmiana to efekt wycofania środków z jednego z funduszy dedykowanych. W przypadku funduszy detaliczych obserwowany był wzrost wartości aktywów (o +1,1% m/m, do 161,4 mld zł), co było pochodną przede wszystkim dodatniego salda sprzedaży. Pomógł również dodatni wynik zarządzania w funduszach akcji (większość światowych indeksów wraz z polskim WIG-iem odnotowały wzrost) oraz funduszach obligacji (rentowność polskiego długu w kwietniu spadała, a więc ceny rosły).

Tradycyjnie już najszybciej rosły aktywa w funduszach gotówkowych i pieniężnych (+1,9 mld zł, +4,1% m/m). To 15 miesiąc z rzędu ich dodatniej dynamiki. Główny powód to niegasnąca popularność tego typu rozwiązań wśród polskich klientów. Na koniec kwietnia było w nich zgromadzone prawie 49 mld zł.

Podobna kwota zgromadzona jest w funduszach dłużnych (49,3 mld zł). Kwiecień pod względem dynamiki aktywów również okazał się dobry dla tej grupy. Wartość środków w nich zgromadzona wzrosła o +0,5 mld zł. Oprócz korzystnej sytuacji rynkowej pomogło wysokie dodatnie saldo wpłat i wypłat do funduszy polskich papierów skarbowych i tych o uniwersalnej strategii. Tym razem ujemny bilans sprzedaży obserwowany był w grupie funduszy polskich obligacji korporacyjnych.

Po dwóch miesiącach spadku aktywów, w kwietniu wartość środków zgromadzonych w funduszach akcji była wyższa o +141 mln zł m/m. To zasługa wzrostów na większości światowych giełd. Wartość indeksu MSCI World, odzwierciedlającego koniunkturę na parkietach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju, wzrosła o blisko +1,0%. Na zielono świeciły się wszystkie główne parkiety Starego Kontynentu oraz Warszawski Indeks Giełdowy (+2,7%). Analizy Online szacują, że wynik zarządzania w funduszach akcji był dodatni i wyniósł ponad +0,5 mld zł.


W pozostałych grupach funduszy obserwowany był spadek wartości aktywów. Największy w funduszach aktywów niepublicznych (-9,8 mld zł, -9,3% m/m), który był pochodną wypłaty 10 mld zł tylko z jednego funduszu dedykowanego. Jeden fundusz zaważył również na ujemnej dynamice aktywów funduszy mieszanych, bo choć szacowany wynik zarządzania dla grupy wyniósł ponad 200 mln zł, to w sumie wartość środków zgromadzonych w  rozwiązaniach mieszanych spadła o -0,1 mld zł m/m (-0,3% m/m) z powodu ujemnego salda sprzedaży.

O prawie -183 mln zł spadły aktywa zgromadzone w funduszach sekurytyzacyjnych (-3,3% m/m). Odpowiedzialny był za to głównie ujemny wynik zarządzania. O -57 mln zł spadła wartość środków zgromadzonych w funduszach nieruchomości.

Zespół Analiz Online we współpracy z IZFiA

TAGI:

fundusze akcjifundusze dłużnefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę